Mag de patiënt kiezen of deze wel of geen 'begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel' wil?

De patiënt kan dit niet zelf kiezen. De apotheker bepaalt of het vanuit kwaliteit van de zorg nodig is om een gesprek te voeren. Als de patiënt het begeleidingsgesprek weigert, terwijl dit wel noodzakelijk is voor het bieden van verantwoorde zorg, mag de apotheker besluiten het medicijn niet mee te geven.