Is het voeren van een 'begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel' verplicht?

Nee de apotheker mag zelf inschatten of dit gesprek nodig is. In onze Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg (BR/REG-23100) kunt u in de toelichting van artikel 5.3 lezen: "Indien de zorgaanbieder van mening is dat het begeleidingsgesprek bij de terhandstelling van een nieuw UR-geneesmiddel op zorginhoudelijke gronden niet noodzakelijk is, kan de zorgaanbieder besluiten geen gesprek te voeren en de prestatie ‘Terhandstelling van een UR-geneesmiddel’ in rekening te brengen."