Is het toegestaan om op de website wachttijden te publiceren volgens andere systematiek?

U bent als zorgaanbieder vrij om wachttijden te publiceren op uw website. Dit mag in een eigen lay-out. U mag voor uw (toekomstige) patiënten ook eventuele aanvullende informatie vermelden. We vinden het wenselijk dat patiënten overal dezelfde wachttijdinformatie kunnen vinden.

U kunt de link (url: www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden) van Zorgkaart Nederland met de openbare wachttijdinformatie delen op uw eigen website.