Ik krijg het verzoek om bij ouders thuis langs te komen omdat verpleegkundige dagverblijven en kinderzorghuizen hun deuren sluiten. Hoe kan ik dit declareren?

Hier is al een reguliere prestatie voor, namelijk: ‘Verpleging en verzorging aan kinderen tot 18 jaar’ met een max-tarief dat gelijk is aan het tarief van gespecialiseerde verpleging. In de praktijk komen de prestaties in combinatie voor. Een paar dagen verpleegkundig verblijf, en wanneer het kind thuis is, extra verpleging thuis. Het verschil is dat de verpleegkundige verblijfsorganisatie normaal geen verpleging thuis levert. De prestaties zijn evengoed beschikbaar. U mag de verblijfsprestatie niet declareren als het kind niet in de instelling verblijft. Dat zou juist problemen opleveren met de rechtmatigheid.

Aangezien verblijfsinstellingen deze prestatie waarschijnlijk niet declareren, adviseren we wel om even contact op te nemen met de zorgverzekeraar om onduidelijkheid/problemen achteraf te voorkomen.