Hoe worden tarieven vastgesteld?

De NZa stelt één keer per jaar maximumtarieven vast voor de add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. Dit wordt bekendgemaakt via de Staatscourant, de tariefbeschikkingen op www.nza.nl en wordt opgenomen in de G-standaard.

De apotheekinkoopprijs (AIP) vormt de basis voor de maximumtarieven, waarbij een vaste maand als peildatum wordt gehanteerd. De peildatum voor de tarieven 2019 wijzigt ten opzichte van de peildatum voor de tarieven 2018.

Tarieven 2018

De peildatum voor de tarieven van add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren die gelden in het jaar 2018, is 1 juni van 2017.

Tarieven 2019

Voor de tarieven die gelden in 2019, zijn de AIP's van 1 april van 2018 van toepassing.

Invloed Wgp op NZa-tarieven

Op de AIP is de Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp) van toepassing. Op basis van de Wgp stelt het ministerie van VWS twee keer per jaar (april en oktober) maximumprijzen voor geneesmiddelen vast voor de farmaceutische industrie. Het vastgestelde maximumtarief van de NZa mag nooit hoger zijn dan de Wgp-maximumprijs. Daarom wordt het maximumtarief indien nodig, gedurende het jaar, verlaagd tot de Wgp-maximumprijs. Deze herziende maximumtarieven zijn terug te vinden in de G-standaard.