Mag een cliënt met een Wlz-indicatie zorg ontvangen die gedeclareerd wordt onder de gzsp?

Nee, dat mag niet. Alle cliënten met een Wlz-indicatie vallen buiten de reikwijdte van de regelgeving gzsp.

Gzsp valt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten aan patiënten met een Wlz-indicatie wordt gezien als specifieke behandeling en komt daarmee niet ten laste van de Zvw, maar ten laste van de Wlz. Daardoor is de regelgeving gzsp niet van toepassing op mensen met een Wlz-indicatie.