Welke tarieven gelden voor de GLI?

De NZa heeft voor de GLI drie verschillende prestaties en maximumtarieven opgesteld.

Voor het jaar 2024 geldt:

Prestaties GLI

Maximumtarief 2024

Intake

€ 81,93

Behandelfase per kwartaal

€ 193,80

Onderhoudsfase per kwartaal    

€ 98,29

De behandelfase en de onderhoudsfase kunnen ieder maximaal vier keer, in vier aaneengesloten kwartalen, in rekening worden gebracht.

Max-max tarieven

De maximumtarieven uit de tariefbeschikking kunnen maximaal met 10% worden verhoogd als hiervoor een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar is.

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de drie prestaties via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder. Hierbij mogen maximaal onze maximumtarieven in rekening worden gebracht.