Voor wie is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

Om in aanmerking te komen voor een GLI dient de patiënt aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deelnemen kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas.

Het GGR geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico is verhoogd. Dit wordt bepaald door de Body Mass Index in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor een bepaalde aandoening of van een reeds gediagnosticeerde comorbiditeit. Zie de tabel hieronder:

Beeld: ©NZa
Tabel GLI