Kun je een facultatieve prestatie ook voor nieuwe zorg of wetenschappelijk onderzoek aanvragen?

Nee, dit kan niet. De facultatieve prestatie is bedoeld voor zorg die al via de bestaande dbc-systematiek gedeclareerd wordt. Het gaat dus om zorg die al bestaat en als (basis)verzekerd wordt beschouwd. Het innovatieve van de facultatieve prestatie zit hem in het beter of slimmer bekostigen van deze zorg door middel van maatwerk. Het anders bekostigen hangt vaak samen met het anders organiseren van het zorgproces. Voor zorg die nog niet als (basis)verzekerd beschouwd wordt, bestaan andere bekostigingsopties zoals ZonMw subsidies of de subsidieregelingĀ Veelbelovende zorg.