Wat zijn medische hulpmiddelen?

In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG-24128a) is beschreven dat geneesmiddelen geen onderdeel vormen van de integrale elv-tarieven en apart in rekening moeten worden gebracht. De kosten van medische hulpmiddelen blijven wel onderdeel van de tarieven van elv-prestaties. Hierbij valt te denken aan kosten voor verplaatsingshulpmiddelen, incontinentiemateriaal, medische gassen, toedienings- en afnamesystemen, katheters/sondes en overige medische verbruiksartikelen. 

Voor een precieze bepaling van de medische hulpmiddelen, maken we gebruik van de G-standaard en een invulinstructie van Vektis.

Elk artikel in de G-Standaard is ingedeeld in een productgroep. Dit gebeurt op basis van informatie afkomstig van de leverancier/fabrikant. Artikelen in de volgende dertien productgroepen moeten beschouwd worden als medisch hulpmiddel:

 • DI Diverse Artikelen
 • IK Incontinentie Artikelen
 • IN Injectie Artikelen
 • ST Stoma Artikelen (Kunstmatige in- of uitgang)
 • TR Tracheostoma
 • VB Verbandmiddelen
 • CA Katheters
 • UR Urinezak en toebehoren
 • PE Pessaria
 • EC Externe katheter
 • TS Testmateriaal diabetes
 • NK Thuisdialyse apparatuur en vloeistof
 • CO Compressiehulpmiddelen

De kosten die verband houden met bovenstaande dertien productgroepen maken onderdeel uit van de elv-tarieven per 2020.