Ben ik verplicht om garantie te geven?

Wij hebben in onze regelgeving niets vastgelegd over garantie binnen de mondzorg. 

Voor bepaalde verrichtingen is het denkbaar dat er wel een aantal maatschappelijke normen liggen wat resultaat betreft, bijvoorbeeld voor het ‘resultaat’ brug of kronen. Informeer hiervoor bij uw beroepsvereniging.

U heeft in de basis een inspanningsverplichting. Er bestaat geen officiële, gereguleerde resultaatverplichting voor u. Hierdoor is er ook geen sprake van garantie op de geleverde zorg. Als een patiënt van mening is dat bepaalde verrichtingen onder garantie zouden moeten vallen, dan kan de consument dit met u bespreken, maar u bent niet verplicht om garantie te bieden.