Mag diëtetiek buiten de ketenzorgafspraken gedeclareerd worden als er sprake is van een medische indicatie die buiten de gecontracteerde ketenzorg valt?

In het geval de diëtetiek buiten de ketenzorg valt, dan is het geen ketenzorg en daarmee geen huisartsenzorg maar diëtetische zorg.

De regelgeving diëtetiek is dan van toepassing. Diëtetiek kan dus wel degelijk buiten de ketenafspraken om worden gedeclareerd. Overigens kan het in de dagelijkse praktijk lastig zijn om een dergelijke scheiding in aandoeningen aan te brengen. Verzekeraars kunnen hier in hun contracten nadere afspraken over maken.