De risicotaxatie van de zorgvraagtypering is (nog) niet gekalibreerd voor alle instrumenten voor elke specifieke delictgroep (bijvoorbeeld huiselijk geweld). Hoe moet ik de risicotaxatie dan invullen?

Niet alle instrumenten zijn nog gekalibreerd, maar ook niet elk instrument is geschikt voor kalibratie. Er moet voldoende data beschikbaar zijn en de voorspellende waarde van het instrument moet goed genoeg zijn om het te kunnen kalibreren. Is het specifieke instrument (nog) niet gekalibreerd, kies dan voor de risicotaxatie een algemener instrument, zoals de HKT/HCR/FARE voor huiselijk geweld. De niet-gekalibreerde specifieke instrumenten kunt u in de klinische praktijk gewoon blijven gebruiken zoals u altijd deed. Bijvoorbeeld voor opstellen van het behandelplan.