De risicotaxatie van de zorgvraagtypering is niet geschikt voor vrouwelijke forensische patiënten. Hoe moet ik de risicotaxatie dan invullen?

Helaas werken de bestaande instrumenten voor gewelds- en zedendelicten niet goed voor vrouwelijke cliënten. Het is nog onduidelijk hoe dat komt en er wordt gewerkt aan een passende risicotaxatie voor deze groep. Tot die tijd zal het risico van vrouwen klinisch getaxeerd moeten worden aan de hand van de omschrijvingen in de tabellen in de handleiding zorgvraagtypering fz. Houd er daarbij rekening mee dat de gemiddelde recidive onder vrouwen aanzienlijk lager ligt dan onder mannen.