Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Wilt u uw e-mailadres of andere (contact-)gegevens voor ons aanvragenportaal aanpassen, e-mail dit dan naar info@nza.nl, onder vermelding van uw NZa-nummer. Wij voeren uw wijziging zo snel mogelijk door.