Wie staan er op de wachtlijst?

De wachtlijst is een anoniem overzicht van mensen die bij u zijn aangemeld voor casemanagement dementie, maar nog niet in zorg zijn genomen. U geeft dus geen persoonlijke gegevens door.