Welke gegevens publiceert het dementienetwerk op haar website?

Het dementienetwerk publiceert de volgende gegevens op haar website:

  • Een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk.
  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk.
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.