Betekent een add-onprestatie of ozp-prestatie automatisch recht op vergoeding?

Nee, de NZa stelt alleen vast of u een bepaald geneesmiddel als add-on of ozp mag declareren en voor welk maximumtarief. Of de patiënt het geneesmiddel vergoed krijgt hangt af van onderstaande factoren:

  • de inhoud van het basispakket
  • de aanvullende verzekering
  • afspraken tussen de verzekeraar en zorgaanbieder (selectieve inkoop).