Ben ik verplicht om de handvatten na te leven?

De handvatten zijn een hulpmiddel en zijn vooral gebaseerd op regelgeving. U bent verplicht de regels in de handvatten na te leven. Dat zijn de regels uit de Transparantie zorgaanbieders (TH/NR-028), Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-027) en Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-021). Bij overtreding hiervan nemen we de Beleidsregel Handhaving als uitgangspunt voor handhaving. Dit kan betekenen dat een formele maatregel volgt.

Daarnaast zijn er nieuwe richtsnoeren opgenomen in de handvatten. Deze zijn op dit moment niet in de regelgeving opgenomen en daarom vooralsnog juridisch niet door ons te handhaven. Toch doen we een dringend beroep op de betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars om in het maatschappelijke belang, in overeenstemming met de nieuwe richtsnoeren te handelen.