In welke gevallen breng ik de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening?

De onderaannemer brengt vanaf 2021 de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening bij de RAV. Voor de onderaannemer gelden dezelfde declaratievoorschriften als voor de RAV. Dit betekent dat de onderaannemer de prestatie I022 op de factuur vermeldt. Voor deze prestatie geldt een vrij tarief.

De RAV kan onder de Wet ambulancezorgvoorzieningen onderaannemers inschakelen voor het leveren van ambulancezorg. De RAV blijft bij onderaannemerschap verantwoordelijk en brengt (afhankelijk van de soort rit) een prestatie met vast tarief in rekening bij de instelling of de zorgverzekeraar. De onderaannemer kan dus niet zelfstandig declareren.