Hoe declareer ik een geneesmiddel dat door de apotheek zelf is bereid uit grondstoffen?

Vanaf 1 januari 2021 kunnen add-on en ozp prestaties worden vastgesteld voor apotheekbereidingen.

Wanneer voor een apotheekbereiding een add-on of ozp is vastgesteld, dan wordt het bereidde geneesmiddel altijd als add-on of ozp gedeclareerd (ongeacht de indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt toegediend). Indien voor een apotheekbereiding geen add-on of ozp is vastgesteld, dan wordt het bereidde geneesmiddel gedeclareerd als onderdeel van het bijbehorende dbc-zorgproduct. Op deze manier is de bekostiging van dure apotheekbereidingen gelijkgesteld met de bekostiging van dure geneesmiddelen.

Dit beleid geldt enkel voor geneesmiddelen die op basis van grondstoffen door de apotheek zelf bereid worden. Het aanpassen van geregistreerde geneesmiddelen tot andere sterktes of toedieningsvormen en het voor toediening gereed maken (VTGM) van geregistreerde geneesmiddelen vallen hier niet onder.  

NB: de declaratie van apotheekbereidingen is alleen toegestaan in de situaties dat wettelijk is toegestaan om een zelf bereid geneesmiddel toe te dienen.