Een blik op de Wlz

Een blik op de Wlz

(Het logo van NZa wordt zichtbaar)

RUSTIGE MUZIEK

(Minette van der Ven, Unitmanager Toezicht & Handhaving bij de NZa komt in beeld en spreekt in de camera)

MINETTE: Wat fijn dat jullie kijken naar deze video bij het samenvattend magazine. Een nieuwe methode om jullie mee te nemen in welke uitdagingen de Wlz heeft en waar wij met ons toezicht mee bezig zijn.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Corona kwam natuurlijk, en is nog steeds bij ons. Daarnaast hebben we ook veel gekeken naar de toekomst.

(Een titel 'Passende zorg' verschijnt in beeld en wordt opgevolgd door een foto van een jonge cliënt in een rolstoel samen met een zorgprofessional)

MINETTE: We vinden het als NZa heel belangrijk dat alle cliënten passende zorg krijgen. Een boodschap die we al vaker naar voren hebben gebracht maar net zo goed bij de Wlz geldt.

(Een foto van twee oudere cliënten die samen eten aan tafel. Bij hen staat een zorgprofessional)

MINETTE: Wat zien we dan? Dat de zorgkantoren een belangrijke rol spelen. Zij moeten zorgen dat er passende zorg is, en moeten voldoende inkopen.

(Een foto van een jonge cliënt die verzorgd wordt door een zorgprofessional)

MINETTE: Zij moeten zorgen dat er cliënten geholpen worden en dat zij ook voldoende informatie krijgen om de juiste keuze te maken. Die keuzevrijheid en het helpen van vinden wij een belangrijke taak van het zorgkantoor. We zien dan ook dat ze dat heel goed oppakken. Daar zijn we heel blij mee.

(Tekst in beeld: 'Hoe zien we de toekomst?'. De tekst wordt opgevolgd door een foto van twee oudere mensen die samen aan een tafel koffie drinken)

MINETTE: De toekomst gaat ons van alles brengen. Cliënten worden ouder, de populatie wordt ouder, de zorg wordt anders, we hebben mogelijk andere eisen. Maar belangrijk ook: het moet betaalbaar blijven. Die betaalbaarheid staat onder druk. We kennen allemaal de verhalen, we horen de cijfers.

(Een foto in beeld van 

MINETTE: We zien het ook, dat de zorg steeds duurder wordt. Op zich is duurder wordende zorg geen probleem. Maar we moeten het wel met elkaar kunnen betalen en uitleggen. Daarvoor ligt voor alle partijen in de zorg een belangrijke rol weggelegd. Niet alleen voor de zorgkantoren, ook voor ons als NZa. En ook voor de beleidsmakers. 

Het vraagt belangrijke keuzes in toekomst om dit op een goede manier te kunnen doen. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we met jullie allemaal doen. Ik nodig jullie graag uit om dat gesprek met ons aan te gaan en te helpen deze belangrijke keuzes te maken. Niemand kan dit alleen. We moeten samen zorgen dat er passende zorg is voor iedere Wlz-cliënt, voor nu en in de toekomst.

(Logo NZa komt in beeld)