Waarom passende zorg?

Zie voor de randvoorwaarden het document Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú.

(Een animatie. Er verschijnt een gebouw voor gezondheidszorg gemaakt van blokken)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Om dat zo te houden moeten we nu in actie komen. 
Want als we zo doorgaan, is de Nederlander over 20 jaar gemiddeld 35% van zijn inkomen kwijt aan zorg. En moet een kwart van de Nederlanders werken in de zorg om aan die vraag te kunnen voldoen. 

(Jaartal 2040 verschijnt in beeld, en percentages 35% en 25% worden gevisualiseerd met een cirkel)

VOICE-OVER: Dat moet anders. Daarom introduceren we ‘passende zorg’. Passende zorg is een initiatief én advies om samen met, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en 
beleidsmakers deze problemen het hoofd te bieden. Daar willen we werk van maken. 

(De titels zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers verschijnen op bordjes in beeld)

VOICE-OVER: Maar wat is passende zorg precies? 
Passende zorg zet de patiënt centraal. En komt samen mét en gezamenlijk róndom de patiënt tot stand.
Passende zorg is waarde gedreven. Dat wil zeggen dat de zorgt bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van een patiënt, tegen redelijke kosten.
Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverleners bieden alleen zorg die nodig is. Zo dicht mogelijk bij huis. Digitaal als het kan, fysiek als het moet. Dat betekent dat we de zorg vaker moeten voorkomen, verplaatsen of vervangen. 
Passende zorg gaat om gezondheid, niet om ziekte. We zetten nog meer in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. 

(De vier principes van passende zorg worden uitgebeeld op blokjes)

VOICE-OVER: Veranderen is niet makkelijk, het vraagt inzet en energie.

(Er verschijnt een kluwen aan blokjes op het beeld)

VOICE-OVER: Niemand kan het alleen, we moeten het samen doen. Daarom willen we de juiste randvoorwaarden scheppen waar 
zorgverleners en zorginkopers mee aan de slag kunnen. 

(Zorgverleners en zorginkopers verschijnen als tekst naast de blokjes) 

VOICE-OVER: Gelukkig zijn er al goede praktijkvoorbeelden van het slimmer organiseren van zorg. Maar er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat de patiënt nu en in de toekomst op goede zorg kan blijven rekenen. 

(Er wordt een toren gebouwd met de blokjes, dat gaat steeds sneller en eindigt met een solide gebouw)

VOICE-OVER: Wij gaan er alles aan doen om van passende zorg een succes te maken. Doe jij mee? 

(Beeldtitel: Doe jij mee?)

(De logo's van NZa en Zorginstituut Nederland verschijnen)