Bijeenkomst Doorontwikkeling wijkverpleging 25 januari 2018

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: Bijeenkomst Doorontwikkeling Wijkverpleging. Mensen lopen een zaal in. Een vrouw:)

LEVENDIGE MUZIEK

VROUW: Goedemiddag en welkom op de tweede conferentie over de wijkverpleging.

(Op een folder staat onder andere 25 januari 2018.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

VROUW: Dus ik vraag u echt om kritisch te kijken.

(Beeldtekst: Sessies. Mensen zitten naar iemand te luisteren. Beeldtekst: Hoe helpen data bij het onderscheiden van groepen? Marianne Stadlander:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MARIANNE STADLANDER: Twee belangrijke dingen.
Eén: ga in gesprek met verpleegkundigen en verzorgenden over de betekenis van deze nieuwe kennis.
En twee: denk goed aan: wat zijn contextfactoren?
Waar woont iemand? Hoe woont iemand?
Met wie woont hij? In welke omgeving?
En hoe is dat van betekenis?

(Beeldtekst: Hoe kan kennis over cliëntkenmerken gebruikt worden voor contractering? Jaap Stam:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

JAAP STAM: Beide partijen, aanbieders en verzekeraars, erkennen dat er te weinig informatie is om de besprekingen goed te kunnen voeren.
Praktijkvariatie kan niet verklaard worden.
Veel meer zorginzet kan niet verklaard worden omdat er belangrijke informatie ontbreekt.
Zorgaanbieders hebben die informatie wel in de classificatiesystemen maar de zorgverzekeraars niet, en het resultaat daarvan is dat zij op basis van gemiddelden afspraken gaan maken met aanbieders en dat doet geen recht aan de werkelijke situatie.

(Beeldtekst: Van productie naar toegevoegde waarde: wat is ervoor nodig? Misja Mikkers:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MISJA MIKKERS: Hoe we kunnen komen van het betalen van uurtje-factuurtje naar integrale zorg.
Preventie werd heel erg belangrijk gevonden.
De fragmentering moet stoppen van zorg en de wijkverpleegkundige heeft ook ruimte nodig om de dingen te doen die ze nodig vindt.
Dus een belangrijk element was dat in de bekostiging ruimte moet komen voor de professionaliteit van de wijkverpleegkundige en de uitkomst was dat niemand tevreden was met het huidige systeem van uurtje-factuurtje.

(Beeldtekst: Wat zijn relevante en beïnvloedbare uitkomsten wijkverpleegkundige zorg? Nienke Bleijenberg:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NIENKE BLEIJENBERG: De top drie.
Op nummer één staat het dagelijks functioneren van de cliënt.
Nummer twee: kwaliteit van leven.
En drie: voorkomen van complicaties bij de cliënt.
Tegelijkertijd zagen we ook dat er nog heel veel patiëntenuitkomsten ontbraken.
Dat kan kloppen, want die kwamen nu alleen nog maar uit de literatuur en daarom gaan we aanvullende stappen zetten.
We gaan met de cliënten in gesprek.
Wat vindt u nu een belangrijke uitkomst van zorg?
En we gaan met de wijkverpleegkundigen in gesprek.
Dus kortom: veel opgehaald, nog veel stappen te zetten daar gaan we mee verder.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtekst: www.nza.nl.)