E-health, wat zijn de mogelijkheden en hoe krijg ik het betaald?

De NZa ziet e-health als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom willen we het gebruik van e-health toepassingen stimuleren. De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.

(Een animatie.)
(E-health kan de zorg beter, sneller en waarschijnlijk goedkoper maken. Wie diabetes heeft, kan tegenwoordig zelf zijn glucose meten en de meting digitaal doorgeven. Logopedie-oefeningen? Die kun je online doen. Of een patiënt heeft via een videoverbinding op zijn eigen televisie een e-consult met zijn arts.)
(Zomaar een paar voorbeelden van ICT-toepassingen die ondersteunen bij het leveren van zorg. Oftewel e-health.)
(E-health neemt een steeds grotere rol in de zorg in. Een ontwikkeling die de Nza aanmoedigt. Op voorwaarde dat door e-health de zorg beter en betaalbaarder wordt. Maar hoe wordt e-health betaald?)
(De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. De regels voor e-health verschillen per sector. Als bestaande zorg door e-health op een andere manier wordt aangeboden, kun je hiervoor afspraken maken met zorgverzekeraars. Het uitgangspunt is goede en betaalbare zorg. Een praktijkvoorbeeld.)
(Een patiënt meldt zich bij de huisarts met een plekje. De huisarts maakt er een foto van en stuurt deze naar de dermatoloog. De dermatoloog bekijkt het plekje, stuurt informatie terug en de huisarts bespreekt de bevindingen met de patiënt. Hiermee wordt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis bespaard.)
(Als de huisarts hierover afspraken maakt met de zorgverzekeraar, kan hij de kosten voor een meekijkconsult bij de zorgverzekeraar declareren. En betaalt hij direct aan het ziekenhuis voor het meekijken van de dermatoloog. Nog een voorbeeld.)
(In de langdurige zorg ontvangen verpleeghuizen een dagbudget per patiënt. Dit budget is vrij te besteden als het maar om Wlz-zorg gaat. Zo kan het budget bijvoorbeeld ingezet worden voor het installeren van alarminstallaties voor valpreventie.)
(Allemaal innovatieve mogelijkheden die de zorg verbeteren voor patiënt en zorgaanbieder. Heb je zelf een idee waarmee je met e-health de zorg wilt verbeteren? Bespreek dit dan met de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld tijdens de contractering.)
(Want er is meer mogelijk dan je denkt. Maak er gebruik van!)
(Wil je meer weten over de bekostiging van e-health? Kijk dan op onze website.)
(Beeldtekst: NZa.nl. Een computerscherm met daarop het logo van de NZa.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT