Jeroen Struijs nieuwe Chief Economist van de Nederlandse Zorgautoriteit

Vanaf 15 augustus 2024 is prof. dr. Jeroen Struijs de nieuwe Chief Economist van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij volgt prof. dr. Misja Mikkers op die deze functie bekleedde. Als Chief Economist wordt Jeroen lid van het managementteam waar hij een economische adviesrol krijgt. Daarnaast gaat hij NZa-brede projecten vormgeven en adviseert hij diverse directies waarbij de organisatie van passende zorg centraal staat.

Beeld: ©Jeroen Struijs

Geranne Engwirda, voorzitter Raad van Bestuur NZa: “Jeroen brengt veel relevante kennis, ervaring en netwerk mee voor de NZa. Zijn probleemoplossend vermogen komt goed van pas, gezien de grote verandervraagstukken in de zorg. Jeroen wordt samen met Chief Health Care Officer Anneke van Vught het boegbeeld van NZa Wetenschap. Met wetenschappelijke inzichten willen we de theorie en praktijk verbinden om de beweging naar passende zorg te kunnen realiseren”

Jeroen Struijs: “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij de NZa. Er zijn grote uitdagingen in de zorg, en hieraan wil ik bijdragen met mijn expertise vanuit een economische en wetenschappelijke invalshoek. Via onderzoek hoop ik bij te dragen aan het verder vormgeven van het beleid. Bij het vormgeven en uitvoeren van het onderzoek kijk ik uit naar zowel de samenwerking met NZa-collega’s als met zorgprofessionals.”

Achtergrond

Jeroen was de afgelopen jaren universitair hoofddocent bij het LUMC, afdeling Public Health Eerstelijns Geneeskunde, in de Health Campus Den Haag (LUMC/Universiteit Leiden en de regionale partners) en senior onderzoeker bij het RIVM. Recentelijk is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Health Economics, in het bijzonder alternatieve bekostiging. Hij heeft ruime onderzoekservaring in o.a. het opzetten, implementeren en evalueren van (alternatieve) bekostigingsmodellen in de zorg.