NZa stimuleert passende bekostiging met leidraad voor zorgbundels

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft KPMG een stapsgewijze aanpak uitgewerkt voor het ontwikkelen en implementeren van zorgbundels. Hiermee bieden we geïnteresseerde zorgaanbieders en zorgverzekeraars concrete handvatten voor de ontwikkeling van zorgbundels. Ook gebruiken we deze leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van drie zorgbundels in de heelkunde.

Beeld: ©ssk

Het advies passende zorg gaat over gepast gebruik én passende organisatie van zorg. We kijken daarbij naar verschillende bekostigingsmogelijkheden voor de acute, electieve en chronische zorg. Zorgbundels kunnen mogelijk voor een deel van de electieve – planbare – zorg een waardevol middel zijn om passende zorg te stimuleren en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren. Om meer inzicht op te doen over deze relatief nieuwe bekostigingsmogelijkheid, wil de NZa gebruik maken van deze leidraad om samen met partijen een select aantal zorgbundels te ontwikkelen en te implementeren.

Zorgbundels

Met een zorgbundel worden contractafspraken gemaakt over een integraal pakket aan zorg, bijvoorbeeld voor een bepaalde aandoening of per patiëntengroep. De zorgaanbieder krijgt een vast bedrag per zorgbundel in plaats van een bedrag per individuele (of set van) verrichting(en). Een zorgbundel stimuleert zorgprofessionals en zorgaanbieders om nauwer samen te werken en de zorg efficiënter rondom de patiënt te organiseren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor preventie en innovatie.

Breed inzetbaar

KPMG heeft, in opdracht van de NZa en met input van de NVvH en NZa, verkend op welke wijze drie zorgbundels in de heelkunde ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden. Het gaat daarbij om de aandoeningen darmkanker, etalagebenen en heupfracturen bij ouderen. Het stappenplan met concrete handvatten is echter generiek van aard en ook toepasbaar binnen andere specialismen. Daarmee is de leidraad interessant voor alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars die willen experimenteren met zorgbundels.

Leerproces

Het ontwikkelen en implementeren van zorgbundels is een leerzaam, maar ook een complex en tijdrovend proces. Ook kunnen, met name in de beginfase, de administratieve lasten hoger zijn als meerdere zorgaanbieders binnen één bundel samen zorg verlenen. Wij zijn daarom verheugd dat de NVvH samen met ons dit leerproces in wil stappen voor het ontwikkelen en implementeren van drie zorgbundels in de heelkunde:

Als NVvH omarmen wij het principe van passende zorg en staan open voor ontwikkeling van een bekostigingssysteem dat dit stimuleert. Wij zien ernaar uit de drie betreffende bundels samen met de andere wetenschappelijke verenigingen te ontwikkelen. Kwaliteit en uitkomsten van zorg moet leidend zijn binnen de financiering. Wij verwachten multidisciplinair samenwerken en gebruik maken van elkaars faciliteiten en expertise, met name ‘over de lijnen heen’, te stimuleren.

Inhoudelijke doorontwikkeling

De drie gekozen heelkundige aandoeningen hebben een multidisciplinair (sectoroverstijgend) karakter. Daarom is de input van andere zorgprofessionals voor de ontwikkeling van de zorgbundel heel belangrijk. Graag willen we samen met de relevante wetenschappelijke verenigingen en beroepsgroepen starten met de inhoudelijke ontwikkeling van deze zorgbundels. Wij zoeken graag deze samenwerking op, en zullen de komende periode partijen benaderen om samen aan de slag te gaan met deze drie zorgbundels.

Meer weten over zorgbundels?

In de medisch-specialistische zorg experimenteren een aantal zorgaanbieders en zorgverzekeraars al met zorgbundels. Wij moedigen deze initiatieven zeer aan. Meer hierover leest u op onze webpagina Zorgbundels. Deze pagina krijgt binnenkort ook een update met een aantal nieuwe zorgbundels. Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen hebben, dan horen we graag van u via info@nza.nl