Zorgvraagtypering in de ggz en fz

Deze video informeert over het zorgprestatiemodel ggz. Het zorgprestatiemodel is de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het zorgprestatiemodel moet zorgen voor minder wachtlijsten en passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft. De video heeft een voice-over en in kleurrijke animaties wordt de werking van het zorgprestatiemodel verbeeld.   

Beeldtitel:
Zorgprestatiemodel ggz 
Zorgvraagtypering in de ggz

VOICE-OVER: "De ggz in Nederland staat voor grote uitdagingen. Een tekort aan behandelaren heeft geleid tot lange wachtlijsten. Samen werken we daarom aan een oplossing die ervoor zorgt dat iedereen in Nederland op tijd de passende zorg ontvangt waar ze recht op hebben. Zorg die is afgestemd op de ernst van de problemen en de persoonlijke situatie van de patiënt.

In Nederland gebruiken we de DSM-classificatie om te bepalen welke zorg iemand vergoed krijgt. Terwijl we weten dat dit vaak geen goede graadmeter is voor de zorg die nodig is. De ene persoon met de classificatie 'depressie' kan namelijk andere zorg nodig hebben dan een ander met dezelfde classificatie.

We onderzoeken daarom of zorgvraagtypering ons kan helpen een verband te leggen tussen de zorgvraag en de benodigde zorginzet. Met zorgvraagtypering kijken we niet alleen naar de problematiek van de patiënt, maar ook naar de impact ervan op het dagelijks functioneren. Het dagelijks functioneren heeft namelijk een grote invloed op de uiteindelijke zorgbehoefte. Of je bijvoorbeeld wel of geen dak boven je hoofd hebt maakt een groot verschil.

We onderzoeken of we een relatie kunnen vinden tussen de zorgvraagtypen en zorginzet. Met deze informatie kunnen zorgaanbieders in een specifieke regio, met elkaar en met zorgverzekeraars, bepalen wat passend is voor een specifieke groep patiënten.

Zorgverzekeraars krijgen hierbij alleen informatie over het zorgvraagtype dat de zorgverlener voor een patiënt heeft gekozen. Gegevens over de problemen en situatie van de patiënt worden niet gedeeld. De NZa krijgt informatie voor het onderzoeken en ontwikkelen van zorgvraagtypering. Die informatie bevat geen identificerende persoonsgegevens van individuele patiënten. Dit waarborgt dat er geen schending van het medisch beroepsgeheim plaatsvindt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit bevestigd.

Wij zetten ons samen in om zorgvraagtypering verder te onderzoeken en zo te ontwikkelen dat het gaat helpen bij ons grotere doel: minder wachtlijsten en passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft."

Beeldtekst:
Zorgprestatiemodel ggz

De volgende logo's verschijnen in beeld: NZa, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Meer GGZ, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse GGZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, V&VN, LVVP en Nederlands Instituut van Psychologen.