Nieuw bekostigingssysteem ggz

Informatiebijeenkomst over pilots doorontwikkeling ggz en fz.

Nieuw bekostigingssysteem ggz

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: Informatiebijeenkomst bij de NZa. Een man:)

MANNENSTEM: Goedemiddag allemaal.
Hartelijk welkom bij deze informatiebijeenkomst over de pilots van de doorontwikkeling productstructuur ggz, fz.

(Beeldtekst: Het nieuwe model. Een nieuwe bekostiging in de ggz. pilot fase 2. Martijn van Eckeveld:)

RUSTIGE MUZIEK

MARTIJN VAN ECKEVELD: De NZa werkt met organisaties van zorgaanbieders patiënten en zorgverzekeraars aan een nieuwe manier van bekostigen van de ggz.
Dat is nodig omdat het huidige model, huidige bekostigingswijze een aantal nadelen kent, een aantal flinke nadelen voor alle partijen.
In het nieuwe bekostigingsmodel zijn veel meer factoren dan de diagnose bepalend voor de zorg die iemand gaat krijgen.
Uiteindelijk wordt aan de hand van een aantal leefgebieden de zorgvraag van de patiënt goed in kaart gebracht.
M. SANDERS: En ik ben gewoon wel nieuwsgierig.
Ik bedoel, het ziet ernaar uit dat het serieus wordt.
Dus ik wil dan ook wel een beetje meer proeven van wat het gaat vragen en of het in de lijn bruikbaar is in de praktijk.
SANDER BOSCH: Ik hou wel van mee vooroplopen.
En erover mee kunnen denken en over mee kunnen, nou ja, een stukje bepalen ook wel van: Hoe gaat dit er nou zo meteen uitzien?
VAN ECKEVELD: De pilots stellen ons in staat om stapje voor stapje verder in de praktijk te komen.
En pilot fase één was een belangrijke eerste stap.
Maar het laat nog niet zien welke behandeling nu gegeven wordt.
En dat gaat pilot fase twee in kaart brengen.
Pilotdeelnemer zijn, betekent eigenlijk twee dingen.
Eén is dat je al je patiënten typeert volgens het nieuwe model en dan breng je in kaart in welke zorgcluster je patiënten passen.
En twee is dat je naderhand een dataset met gegevens aanlevert om te laten zien welke behandeling je gegeven hebt aan die patiënten.
SENNA BEUGELS: Allereerst vragen we de pilotdeelnemers om voor nieuwe patiënten of patiënten waarvoor een vervolg-dbc of
-prestatie uit de basis-ggz geopend wordt om voor die patiënten het zorgclustermodel te doorlopen.

(Aldus Senna Beugels. Een man stapt uit een lift en wandelt een gang door. Beeldtekst: GGZ Groep. 7 locaties. Alle regiebehandelaars doen mee aan de pilot. Derk Mulder:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

DERK MULDER: Het was voor ons een logisch vervolg op de deelname in de eerste fase.
We vinden het als kleine instelling prettig om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de markt.
En dit is wel een belangrijke ontwikkeling.
Het gaat niet direct in, maar over een aantal jaar is het toch een realiteit.
Wat ons betreft, is het een hele goeie volgende stap.
De dbc-systematiek zoals die nu geïmplementeerd is heeft een aantal manco's en wij verwachten dat dat met de invoering van de nieuwe systematiek echt verbetert.
Ja, dus hoe meer mensen hieraan bijdragen, hoe beter het kan worden.
Fase twee is aan het begin van dit jaar gestart en we hebben al een flink aantal aanmeldingen.
Maar duidelijk is ook dat we voor de doelen van deze pilotfase echt heel veel zorgaanbieders nodig hebben en ook zorgaanbieders die veel van hun patiënten volgens het nieuwe model willen typeren.
Dus het loopt goed, maar we hebben ook zeker nog meer nodig.
Koplopen is ook vooroplopen.
Als dit model daadwerkelijk geïmplementeerd wordt uiteindelijk dan hebben de pilotdeelnemers natuurlijk ook een informatievoorsprong.
ANDRÉ HAVAS: Ik vond het beste argument dat hier voorbijkwam, is dat als dit de ggz weer een beetje menselijker zou kunnen maken althans, menselijker begrijpbaar voor de cliënten dan vind ik het wel de moeite waard.
BOSCH: Met name ook van: Ja, hoe gaat dit onze behandelaren ook helpen om zo meteen een bekostigingsstructuur aan de ene kant te krijgen maar ook een administratieve last met name op het registreren van hun minuten weg te kunnen nemen.
VAN ECKEVELD: Die gegevens komen bij de NZa binnen.
En die gegevens stellen ons in staat om analyses uit te voeren.
Binnen het programma zijn verschillende werkgroepen actief.
En deze werkgroepen willen we voorzien van analyses, resultaten op basis van deze gegevens.
En we zouden heel blij zijn als er vandaag ook mensen enthousiast gemaakt zijn.
Ik overweeg om mee te doen, ja.
Ik zou het ook zonde van de middag vinden als ik het niet deed.
Maar ik ben niet ontmoedigd.

(Beeldtekst: Aanmelden kan op www.nza.nl. Klik op zorgsector ggz.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG