Helft van de ziekenhuizen draait weer met volledige capaciteit

Ziekenhuizen hebben de planbare zorg de afgelopen weken kunnen opschalen maar door het hoge ziekteverzuim staat de ziekenhuiszorg nog steeds onder hoge druk. Uit cijfers van het Zorgportaal blijkt dat 52% van de ziekenhuizen deze zorg weer levert met de volledige capaciteit, een maand geleden was dit 43%. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in juni vergelijkbaar met mei: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schat het aantal extra wachtenden tussen de 100 en 120 duizend. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg van juni van de NZa. Al zijn er regionale verschillen, over het algemeen lukt het ziekenhuizen nog niet echt om wachtlijsten te verkorten. Dit is zorgelijk, omdat er mensen zijn die als gevolg van de pandemie al langer wachten op zorg.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim gaat richting het niveau van de voorgaande coronajaren. Deze daling is alleen te zien in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog en als we kijken naar de gehele zorg dan is dit zelfs heel licht gestegen. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt in mei nog steeds hoger dan voor de coronacrisis, nu tussen de 6,1% en 8,6% in de verschillende sectoren. Ter vergelijking: in dezelfde maand van 2019 lag het tussen de 5,1% en de 6,7%. Het ziekteverzuim was in mei het hoogste in de VVT-sector: de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Ziekenhuiszorg

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis geholpen werd in mei ligt rond hetzelfde niveau als in 2019. Uit de productiedata van mei blijkt dat met name de IC-afhankelijke planbare zorg nog wordt uitgesteld. Er zit wel een stijging in de levering van deze zorg. Er zijn nog 3 ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken kunnen leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten in de kritiek planbare zorg. Uit de productiedata van zelfstandige klinieken blijkt dat ze in de eerste maanden van 2022 iets meer patiënten hebben gezien als in 2021. Dit is 30% meer dan in 2019.

Ggz

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nog steeds een aandachtspunt. De wachttijden en –lijsten in de ggz zijn al geruime tijd te lang. Na een lichte daling in april zien we in mei weer een lichte stijging voor instellingen. Daarnaast is het aantal verwijzingen naar de ggz al geruime tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren.

Volgende week komt de NZa met een informatiekaart over de ggz waarin we dieper ingaan op de ontwikkelingen in deze sector en de acties die de NZa onderneemt.

Wachtlijsten verkorten

De NZa vindt het zeer belangrijk dat ziekenhuizen met langere wachtlijsten oplossingen zoeken om deze wachtlijsten te verkorten. Dit vraagt ten eerste om een goed inzicht in welke patiënten er wachten. Op basis van dit inzicht kan gericht de samenwerking worden gezocht met zorgaanbieders in de regio die meer ruimte hebben.

Daarnaast verwacht de NZa van zorgverzekeraars dat zij proactief in gesprek gaan met ziekenhuizen met lange wachtlijsten en dat zij met zorgaanbieders (financiële) afspraken maken die oplossingsgerichtheid stimuleren. Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om door middel van zorgbemiddeling te kijken of er ergens anders sneller plek is. In dit nieuwsbericht staat meer over de extra actie die nodig is om de wachtlijsten te verkorten.