Passende zorginkoop

Zorgverzekeraars kunnen sturen op passende zorg door zich meer te onderscheiden op basis van de zorginkoop. Zorgverzekeraars kunnen zich ook meer onderscheiden door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg in te kopen. Verzekerden krijgen dan toegang tot die aanbieders die alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen. Zo kunnen zorgverzekeraars echt werk maken van passende zorg.