Modelovereenkomsten nieuwe polissen

Voordat u als (nieuwe) zorgverzekeraar een zorgverzekering mag aanbieden, beoordelen wij eerst of de verzekering klopt met de Zorgverzekeringswet. Hiervoor levert u de zogenoemde modelovereenkomst bij ons aan. 

In deze modelovereenkomst staan de rechten en plichten van de zorgverzekeraar en van de verzekerden. Voor het opstellen en aanleveren van de modelovereenkomst hebben we richtlijnen opgesteld. Lees ook meer informatie over de manier waarop wij de modelovereenkomsten beoordelen

Check eerst zelf uw modelovereenkomst

Met behulp van het toetsingskader beoordeling modelovereenkomsten polisjaar 2018 kunt u zelf beoordelen of de polis aan de Zorgverzekeringswet voldoet, voordat u de modelovereenkomst aan ons aanlevert.

Meer informatie