Zorginnovaties

We vinden het belangrijk dat de zorg ook in de toekomst goed en betaalbaar blijft. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Want er is ruimte voor financiering van de innovatie binnen de huidige regels. Of we ontwikkelen samen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

We staan voor goede en betaalbare zorg. Levert uw zorgvernieuwing meer kwaliteit per zorgeuro, dan is de kans groot dat die zorginnovatie bijdraagt aan de betaalbaarheid en gezondheid van alle mensen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe behandeling of diagnostiek, maar ook aan de inzet van ICT en e-health. Zo kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken maken voor verpleging en verzorging op afstand via beeldschermcommunicatie.

De beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging geeft ruimte voor prestaties met een vrij tarief, inhoud en tijdsduur. Een aantal zorgaanbieders en verzekeraars heeft op basis hiervan al een vast bedrag per cliënt per maand afgesproken, ongeacht de hoeveelheid zorg. Zo kan de zorg nog beter afgestemd worden op wat de cliënt nodig heeft. Er is geen productieprikkel meer en er ontstaat ruimte om cliënten zelfredzaam te maken.

E-health

In onderstaande animatie en de Wegwijzer 2018 bekostiging e-health lichten we nog één en ander toe. Voor 2019 zijn de regels verruimd. Welke ruimte er is om e-health toepassingen te declareren leest u in de wegwijzer 2019. In de factsheet Nieuwe innovatie aanvragen en afloop experimenten leest u hoe u een nieuwe innovatie kunt aanvragen of wat u kunt doen als een innovatief experiment afloopt. 

Daarnaast vindt u ook op zorgvoorinnoveren.nl relevante informatie.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover leest u in de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Aansluiten bij een bestaand experiment

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties onder de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier zorgverzekeraar of aansluitersformulier zorgaanbieder.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of de bestaande regels verdere opschaling voldoende mogelijk maken.