Meer ruimte voor planbare zorg

23 Nederlandse ziekenhuizen geven aan dat zij deze week (peildatum 28 februari) weer volledig planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, kunnen leveren. Vorige week waren dit 20 ziekenhuizen. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals blijft hoog. Dit blijkt uit de Informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wekelijks publiceert.

Beeld: ©ISK

(Kritieke) planbare zorg

68 van de 73 ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg, als kankerbehandelingen, binnen de norm van 6 weken leveren. We zien niet dat dit leidt tot knelpunten in de toegankelijkheid van deze zorg. Dit aantal is gelijk aan vorige week. De planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, is in veel ziekenhuizen nog steeds afgeschaald. Ten opzichte van vorige week zijn er wel 3 ziekenhuizen meer die weer volledig planbare zorg leveren. Vorige week gaven 20 ziekenhuizen aan de planbare zorg weer volledig te leveren. Deze week zijn dit er 23. De overige 49 ziekenhuizen leveren deze zorg deels.

Operatiecapaciteit

De operatiecapaciteit van de ziekenhuizen is iets afgenomen. Vorige week waren er 15% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Deze week is dat 18%. De afschaling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de vakantieperiode. Het is gebruikelijk dat in deze periode minder operaties worden uitgevoerd.

Ziekteverzuim en ervaren druk

Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals blijft hoog. Op de IC is het verzuim gelijk aan vorige week: 10,3%. In de kliniek nam het ziekteverzuim wel iets af. Van 10,4% naar 10,0%. Omdat ook in de rest van de zorgketen, zoals bij de huisartsen en in de thuiszorg, veel zorgprofessionals ziek zijn, moeten ziekenhuizen bij het opschalen van de planbare zorg rekening houden met de vervolgzorg, zoals de huisartsenzorg en de thuiszorg. Deze mogen niet extra worden belast.

De ervaren druk op de IC’s is gemiddeld gelijk ten opzichte van vorige week: 2,3. Dit is gemeten op een schaal van 5 waarbij 2 staat voor zorgelijk en 3 voor ernstig. Ook op de verpleegafdelingen bleef de druk gelijk; 2,5.

Monitor Toegankelijkheid van Zorg

Donderdag 3 maart publiceren we weer onze Monitor Toegankelijkheid van Zorg; Gevolgen van COVID-19. Deze monitor verschijnt maandelijks en brengt de ontwikkelingen in kaart in de zorgverlening in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de zelfstandige klinieken.