NZa-congres wijkverpleging 2019

'Bekostiging stimuleert integrale netwerkzorg in de wijkverpleging'
 

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert de NZa het invitational congres wijkverpleging, met als hoofdthema: ‘Bekostiging stimuleert integrale netwerkzorg in de wijkverpleging.’

Tijdens het congres presenteren wij de resultaten van de samenwerking tussen NZa en verpleegkundigen, vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders- en verzekeraars en partners uit de wetenschap. Deze samenwerking heeft geleid tot een visie op het stimuleren van uitkomstgerichte zorg via bekostiging en contractering en concrete vervolgstappen voor de komende periode.

Wilt u hier bij zijn? Vult u dan het interesseformulier in!
   

Programma met o.a. Hugo de Jonge

Naast een plenaire presentatie over de bekostigingsrichting voor de wijkverpleging, verzorgt ook minister Hugo de Jonge van VWS een keynote-lezing. 

Na het plenaire gedeelte gaan we in parallelsessies graag in gesprek met deelnemers over hoe vernieuwing van de bekostiging een bijdrage gaat leveren aan het stimuleren van waarde gedreven zorg in de wijkverpleging. Naast een bekostigingsmodel gericht op het stimuleren van kwaliteit en uitkomsten van zorg, gaan we ook in op het verminderen van de administratieve lasten (thema administratie en verantwoording), professionele bedrijfsvoering en compliance (thema goed bestuur) en vrijheidsgraden om samen te kunnen werken en goede contractafspraken te kunnen maken (thema integrale netwerkzorg). 

Kortom: ‘Een stappenplan voor het stimuleren van waarde gedreven en integrale netwerkzorg in de wijkverpleging’. 

Opzet programma en doelgroep

Het congres vindt plaats van 13:00 – 17:00 uur in Pathé Utrecht Leidsche Rijn en bestaat uit een plenair programma en diverse parallelsessies. We verwachten ongeveer 350 deelnemers te ontvangen waaronder een groot aantal wijkverpleegkundigen.

Kosten deelname

Deelname is gratis voor genodigden.

Uitnodiging in september

Heeft u interesse in het congres en wilt u de uitnodiging in september hiervoor ontvangen? Vul dan uw gegevens hieronder in. Nadat u uw belangstelling voor het congres kenbaar hebt gemaakt volgt er in september een officiële uitnodiging.

Let wel: aan de uitnodiging gaat een selectie vooraf, omdat we het belangrijk vinden dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn tijdens het congres en we alle betrokken organisaties de kans willen geven hierbij aanwezig te zijn.

Belangstelling in uw netwerk?

Wanneer u iemand kent voor wie dit congres mogelijk ook interessant is, dan vragen we u vriendelijk om de link naar dit interesseformulier onder zijn of haar aandacht te brengen.

Pathé Utrecht Leidsche Rijn

Pathé Utrecht Leidsche Rijn

Contact

Heeft u vragen over het congres? Wilt u uw inschrijving wijzigen of heeft u bijzonderheden door te geven?

Laat het ons weten: nza@confriends.org.