Zorginnovaties

Levert uw zorgvernieuwing méér waarde voor een zorgeuro? Dan kan uw zorginnovatie de maatschappij veel opleveren in termen van gezondheid, kwaliteit en/of betaalbaarheid van zorg. Daarom helpt de NZa zorgvernieuwers op weg. Want er is ruimte voor financiering van de innovatie binnen de huidige regels. Of we ontwikkelen samen nieuwe (experimentele) regels. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Online magazine - special Innovatie

De meeste innovaties worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.

Mogelijkheden voor innovatie in de regels

We staan voor goede en betaalbare zorg. Levert uw zorgvernieuwing meer kwaliteit per zorgeuro, dan is de kans groot dat die zorginnovatie bijdraagt aan de betaalbaarheid en gezondheid van alle mensen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe behandeling of diagnostiek, maar ook de inzet van ICT en e-health. 

Innovatie paramedische zorg

Meestal kunt u uw innovatie binnen de bestaande regels van de paramedische sector financieren. De regelgeving voor de paramedische zorg kent ruim omschreven prestaties met vrije prijzen. Dit biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars ruimte om afspraken te maken over innovatie van de zorg die met deze prestaties wordt gedeclareerd. Daarnaast is er de facultatieve prestatie (TB/REG-20662-01): een door verzekeraar en aanbieder vrij in te vullen prestatie.

Meer weten? Bekijk het filmpje over e-health en lees de Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Daarnaast vindt u op de site zorg voor innoveren relevante informatie. Lees ook de nieuwe Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten.

Experimenteren met een zorgvernieuwing

Om innovaties in de praktijk uit te proberen en betaald te krijgen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) en de regeling Innovatie voor kleinschalige experimenten opgesteld. Deze regels maken het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit kan gaan om nieuwe diagnostiek of behandeling, maar ook om (innovatief bekostigen van) anders organiseren/samenwerken of de inzet van ICT en e-health. Meer informatie hierover vindt u in de Informatiekaart Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten. Een aanvraag indienen doet u door het format voor overeenkomst Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties in te vullen.

Wilt u aansluiten bij een bestaand experiment?

Op de pagina Lopende innovatie experimenten vindt u een overzicht van de huidige innovaties. Andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij een lopend experiment. Dit betekent dat zij met dezelfde zorg gaan experimenteren. Om aan te kunnen sluiten gebruikt u het aansluitersformulier voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Na afloop van een experiment

Deelnemende partijen delen aan het eind van de looptijd of de resultaten van het experiment met de NZa. Bij positieve resultaten kijken we gericht of aanpassingen in de bestaande regels nodig zijn.