NZa roept zorgaanbieders op patiënten niet te misleiden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering. We zien dat sommige zorgaanbieders mensen tegen het einde van het jaar adviseren om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en bezorgd maken als ze dat niet doen. 

Beeld: ©SSK

Wij hebben de afgelopen periode meerdere meldingen ontvangen over fysiotherapeuten die patiënten onjuist informeren. Het gaat om informatie over de toegang tot fysiotherapie en/of de vergoeding van fysiotherapeutische behandeling die de huidige zorgverzekering van de patiënt in 2023 dekt.  

Dit is niet in het belang van de patiënt. Als zorgaanbieders hier niet mee stoppen, zal de NZa formele maatregelen nemen. Als mensen vragen hebben over hun zorgverzekering, kunnen ze contact opnemen met de zorgverzekeraar. Die kan hen vertellen of ze volgend jaar terecht kunnen bij een bepaalde zorgaanbieder. Ook op de websites van zorgverzekeraars is deze informatie te vinden.

Update 29 december 2022:

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van ons bericht hebben we een aantal vragen meermaals langs zien komen. Aan de hand van de vragen en antwoorden hieronder geven we een nadere toelichting op ons nieuwsbericht. 

Mag ik, als zorgaanbieder, mijn patiënt informeren over welke door mij geleverde zorg verzekerd is?
Ja, dit bent u zelfs verplicht. Mede aan de hand van uw informatie moeten verzekerden een weloverwogen keuze kunnen maken om zorg van een zorgaanbieder te vergelijken en te ontvangen. Zo informeert u uw patiënt of u wel of geen contract heeft met een zorgverzekeraar. Het is misleiding wanneer de patiënt onvolledige en eenzijdige informatie krijgt over de toegang en vergoeding van diens zorg en daardoor geen weloverwogen keuze kan maken. Onze Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-018) geeft meer duidelijkheid over welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken en op welk moment. 

Houdt de NZa ook toezicht op de informatieverstrekking van zorgverzekeraars?
Ja, de NZa houdt ook toezicht op de informatieverstrekking van zorgverzekeraars. Wanneer we meldingen krijgen van zorgverzekeraars die onjuiste informatie verstrekken aan verzekerden zal de NZa maatregelen nemen. Welke informatie zorgverzekeraars moeten geven aan verzekerden hebben we vastgelegd in onze Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-022).