Veelgestelde vragen

Voor aanbieders van mondzorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u veelgestelde vragen, factsheets en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden van fraude? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons digitale meldingsformulier bij ons melden. Wij nemen vervolgens binnen 5 werkdagen contact met u op. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over mondzorg?

De NZa beschrijft prestaties en tarieven voor mondzorg. We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over mondzorg, waar wij niet direct een antwoord voor u op hebben. Hieronder staat een wegwijzer naar websites van andere organisaties die mogelijk meer informatie voor u hebben.

  • In het 'Zvw-kompas' van Zorginstituut Nederland staat beschreven welke mondzorg onder de aanspraak van de basisverzekering valt;
  • De 'Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde' (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. Voor meer informatie over de verschillende beroepen in de gezondheidszorg;

  • Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en de bij de KNMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten u één bron waar u terechtkunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid. Deze website borgt ook het 'Tandheelkundig Informatiepunt' (TIP) waar uw patiënten terechtkunnen met vragen;

  • De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is de belangenbehartiger van de tandartsen;

  • Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld door de zorgverzekeraars aan de zorg die geleverd en gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld machtigingsvereisten voor de start van een behandeling. U kunt contact opnemen met de betreffende verzekeraar.

Komt u er niet uit?

Komt u er met de uitleg hierboven niet uit? En heeft u een vraag die u met iemand wil bespreken? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 770 8 770 (lokaal tarief) of via info@nza.nl.