NZa adviseert over tarieven cosmetische mondzorg

Vrije tarieven voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen, geven patiënten en mondzorgprofessionals meer mogelijkheden voor het esthetisch verfraaien van het gebit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat het mogelijk is de tarieven voor dit deel van de cosmetische mondzorg vrij te geven in een experimentvorm. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de reguliere mondzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft.

Beeld: ©ISK

Veilige cosmetische mondzorg

Mondzorgprofessionals en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) willen, naast de gereguleerde maximumtarieven, extra tariefruimte krijgen om cosmetische mondzorg kostendekkend te leveren. Patiënten krijgen hierdoor meer mogelijkheden om in Nederland hun gezonde gebit te laten verfraaien. Ook is het een veilig alternatief voor patiënten die deze zorg nu vaak in het buitenland afnemen en daar het risico lopen op slecht uitgevoerde behandelingen. De definitie van kwalitatief goede cosmetische mondzorg is door de KNMT afgebakend in het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg.

Vrije tarieven mogelijk

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) analyseerde de NZa welke gevolgen het vrijgeven van de tarieven kan hebben, welke risico’s er zijn en welke randvoorwaarden hieraan gesteld moeten worden. We concluderen dat het vrijgeven van de tarieven mogelijk is voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen. Als de minister van VWS ons advies opvolgt, zullen de vrije tarieven in eerste instantie tijdelijk zijn. Tijdens het experiment zullen we nauwkeurig monitoren of wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Geen invloed op reguliere mondzorg

Als belangrijkste randvoorwaarde stellen we dat de vrije tarieven niet mogen leiden tot verminderde toegankelijkheid van reguliere mondzorg. Dit risico bestaat als tandartsen relatief veel tijd gaan besteden aan cosmetische mondzorg. De arbeidsmarkt binnen de mondzorg is al krap en de opleidingscapaciteit van mondzorgprofessionals is beperkt. Ook verwachten we dat de komende jaren steeds meer ouderen een beroep zullen doen op mondzorg. Het is daarom belangrijk dat mondzorgprofessionals voldoende tijd blijven besteden aan reguliere mondzorg.

Goede voorlichting aan consumenten

Daarnaast wijzen we op het belang van begrijpelijke, volledige en juiste kwaliteits- en prijsinformatie voor consumenten. Het moet voor consumenten duidelijk zijn wat de cosmetische mondzorgbehandeling inhoudt, wat het beoogde resultaat is en wat de bijbehorende kosten zijn. Consumenten betalen deze zorg namelijk zelf. Het is daarbij van belang dat zij de gevolgen van de keuze voor cosmetische zorg goed kunnen overzien. De consument heeft ook de mogelijkheid om af te zien van een behandeling omdat deze zorg nooit een tandheelkundig medische noodzaak heeft. Het gaat altijd om het verfraaien van het gebit. Een checklist voor patiënten heeft de KNMT samen met Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond opgesteld.

Toekomstbestendige mondzorg

Meer ruimte voor cosmetische mondzorg is een van de zeven ambities waar beroepsverenigingen in de mondzorg samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de NZa aan werken ter verbetering van de mondzorg in Nederland.