Hulp bij kiezen gebitsbehandeling

Samen met alle brancheorganisaties in de mondzorg ontwikkelde de NZa een poster om op te hangen in de wachtkamers van praktijken of te publiceren op een scherm of website. De poster helpt patiënten bij de keuze voor een behandeling aan hun gebit.

De poster is tot stand gekomen na gezamenlijk onderzoek naar de informatiebehoefte van patiënten in de mondzorg. Hieruit bleek dat patiënten niet altijd weten welke partij hen van welke informatie kan voorzien. Zij hebben vertrouwen in hun tandarts, orthodontist of mondhygiënist en zijn voor het overgrote deel tevreden over hun behandeling, maar niet altijd goed geïnformeerd over behandelopties en kosten.

Informatie over behandeling en kosten

Op de poster staat helder omschreven welke keuze je hebt als patiënt en aan wie je je vragen kunt stellen over de behandeling of over de kosten. Dit helpt patiënten om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken en vooraf na te denken over de kosten van een eventuele behandeling. 

We vroegen de brancheorganisaties om de bestanden te verspreiden onder hun leden. Zodat alle aanbieders van mondzorg deze meesturen met de afspraakbevestiging, in de wachtkamer ophangen, projecteren op een scherm of publiceren op hun website. Wij danken hen hartelijk voor deze mooie samenwerking om de informatie voor patiënten te verbeteren.

Offerte op papier of per mail

In samenspraak met de brancheorganisaties zijn ook de regels voor de informatieverstrekking aan patiënten duidelijker omschreven. Voor gebitsbehandelingen van 250 euro of meer moeten de aanbieders vooraf per mail of op papier een prijsopgave geven. Als patiënten daar om vragen, moeten zij zo’n offerte ook bij minder dure behandelingen op dezelfde manier krijgen.