NZa: Driekwart van innovatieve experimenten krijgen structurele bekostiging

Het overgrote deel van de innovaties die bij de Nederlandse Zorgautoriteit gemeld worden voor een experiment, komen na verloop van tijd terecht in de reguliere regelgeving. Dat betekent dat die innovaties structureel bekostigd kunnen worden.  Dat constateert de NZa na evaluatie van 133 bij haar gemelde innovatieprojecten tussen 2012 tot 2018.

Innovatie is belangrijk in de zorg. De zorgkosten lopen de komende jaren op, en de druk om voldoende personeel aan te trekken is enorm. “Innovatie kan helpen om te zorgen dat mensen langer zorg dichtbij huis kunnen krijgen en om een deel van de druk op de zorgverleners weg te halen”, vertelt Marian Kaljouw, voorzitter raad van bestuur van de NZa. “Bijvoorbeeld omdat patiënten en behandelaren digitaal met elkaar kunnen communiceren, of omdat zij een deel van hun therapie online kunnen doen. Bij de NZa werken we graag mee aan innovatieve projecten, omdat we daarmee de toekomst van de zorg vormgeven.”

“Innovatie kan helpen om te zorgen dat mensen langer zorg dichtbij huis kunnen krijgen en om een deel van de druk op de zorgverleners weg te halen"

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen voor innovaties in de zorg een experiment aanvragen bij de NZa. Op die manier kan deze nieuwe vorm van zorg voor maximaal 3 jaar buiten de bestaande regels om gefinancierd worden. Aanbieders en verzekeraars die dat willen kunnen zich bij zo’n experiment aansluiten.

Een goede zaak, vindt Harm Lieverdink, manager beschikbaarheid en innovatie bij de NZa. “Op deze manier biedt de NZa Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om te experimenteren met een innovatie. En waar nog geen mogelijkheden zijn in de regels, geven we aanbieders en verzekeraars de ruimte om innovatie binnen het zorglandschap te kunnen versnellen. Innovatie is namelijk noodzakelijk om de zorg beter en betaalbaarder te maken.”

InnovatieFest 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseren we op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen voor de toekomst. Hier gaan we samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren aan de slag om innovaties verder te brengen.

De meeste innovaties, 96, worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen. Lees meer over voorbeelden van innovatie in ons online magazine Zorginnovaties van 2012 tot nu.