Zorgplicht niet onder druk door inkoop implantaten

De manier waarop VGZ tandartsimplantaten inkoopt, betekent dat er voldoende zorg is voor haar verzekerden. De informatie die patiënten hierover krijgen is over het algemeen goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit na meldingen van vertegenwoordigers van tandartsen hierover. De verzekeraar vindt dat de gebruikte implantaten vaak te duur zijn en paste zijn tarieven aan. Daarom hebben dit jaar minder tandarts-implantologen een contract afgesloten met VGZ.

©isk

Aanbieders vonden dat de zorg voor de patiënt daarmee in gevaar kwam omdat er niet genoeg aanbieders gecontracteerd zouden zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat dit niet het geval is en dat deze zorg beschikbaar blijft voor patiënten. De zorgverzekeraar voldoet daarmee aan zijn zorgplicht.

Informatie voor patiënt

Daarnaast hebben we ook een aantal meldingen onderzocht over de informatie die zorgverzekeraars geven over implantaten. Deze informatie is over het algemeen goed. In enkele gevallen was deze informatie niet juist. Na melding hiervan is de informatie direct aangepast door VGZ en daarmee geen aanleiding voor verdere stappen. We onderzoeken wel nog een aantal meldingen over het zorginkoopproces. Dit onderzoek zal langer in beslag nemen.