NZa adviseert over overheveling van zorg naar de Wlz

Wat betekent het als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg aan hun cliënten? Dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook voor huisartsenzorg en mondzorg ? En wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van ggz-cliënten die permanent zorg of toezicht nodig hebben en straks in 2021 directe toegang krijgen tot de langdurige zorg? De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de effecten van beide voorstellen onderzocht. 

©SSK

We hebben daarmee de mogelijke gevolgen van twee adviezen van het Zorginstituut uitgewerkt. Beide overhevelingen zijn zowel financieel als organisatorisch ingrijpend en moeten daarom zorgvuldig gebeuren. Het is aan minister De Jonge en de staatssecretaris Blokhuis van VWS om een besluit te nemen over de adviezen.

Integrale zorg

Wlz-cliënten die in een instelling verblijven moeten allen dezelfde zorg kunnen krijgen. Dat kan als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg voor hun cliënten, ook zorg die nu via de zorgverzekeraar vergoed wordt, zoals huisartsenzorg.

In onze uitvoeringstoets Integrale zorg voor Wlz-cliënten constateren we dat invoering complex en ingrijpend is, ook omdat we in de verpleging en verzorging een toename zien van kleinschalige voorzieningen en nieuwe woonvormen. Juist voor deze kleinere  zorgaanbieders betekent  het organiseren van integrale zorg een flinke inspanning, bijvoorbeeld omdat er in bepaalde regio’s een tekort is aan huisartsen of specialisten ouderengeneeskunde.

Langdurige ggz

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uurszorg, toegang te geven tot de Wlz. Daarmee hebben zij op langere termijn zekerheid over de zorg die zij nodig hebben.

In de uitvoeringstoets impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz ggz geven we aan dat het advies van het Zorginstituut vooral voor aanbieders van beschermd wonen een grote impact heeft, qua organisatie en administratieve lasten. Wij stellen daarom een ingroeitraject voor of een experiment.