Kerncijfers eerstelijnszorg

Hieronder vindt u cijfers en feiten van de eerstelijnszorg: dietetiek ergotherapie, fysiotherapie, geboortezorg, huisartsenzorg, oefentherapie.

Totale uitgaven eerstelijnszorg (x miljoen euro)
2012201320142015
Huisartsenzorg2278.62335.02523.62550,6
Multidisciplinaire zorg446.5
Farmaceutische zorg4,575.54301,14,322.54,492,8
Mondzorg721.1698,9742,4743,6
Paramedische zorg610.4629,2654,4675,2
Geboortezorg501.9478,6570,4511,1
Eerstelijnspsychologische zorg75.268,1
Generalistische basis-ggz212,3196,3
Wijkverpleging3119,2

De uitgaven aan eerstelijnszorg (basisverzekering) stegen van € 8,8 miljard in 2012 naar € 12,7 miljard in 2015. Deze stijging komt vooral door de invoering van de generalistische basis-ggz in 2014 en de overheveling van wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet in 2015. De jeugd-ggz valt vanaf 2015 niet meer onder de Zvw. Daarom zie je een daling in de generalistische basis-ggz. De uitgaven aan eerstelijnszorg zijn in totaal ruim 30% van de totale uitgaven aan het basispakket in de Zvw.

Bron: Zorgcijfersdatabank Brontabel als csv (378 bytes)
Totale uitgaven geboortezorg (x miljoen euro)
2012201320142015
Kraamzorg282.4280.3299.6294.2
Verloskundige zorg219.5198.3270.8216.9
Brontabel als csv (101 bytes)
Totale uitgaven paramedische zorg (x miljoen euro)
2012201320142015
Fysiotherapie450.1439.6460.2471.4
Oefentherapie19.919.119.620.2
Logopedie115.4115.2114.2116.8
Ergotherapie24.727.029.933.2
Dieetadvisering0.328.330.533.6
Brontabel als csv (201 bytes)
Aantal zorgaanbieders
Aantal zorgaanbieders
Huisartspraktijken5045
Fysiotherapiepraktijk4770
Tandartsenpraktijken4622
Vrijgevestigden basis-ggz4125
Apotheken1979
Logopediepraktijken1712
Oefentherapiepraktijken1222
Instellingen wijkverpleging590
Mondhygiënistenpraktijken576
Verloskundepraktijken532
Kraamzorginstellingen164
Gezondheidscentra150
Huisartsenposten122
Zorggroepen115

Eerstelijnszorg wordt geleverd door meer dan 25.000 zorgaanbieders en meer dan 75.000 zorgverleners.

Bron: InEen, NZa, NIVEL, Zorgkaart Nederland, Vektis, SFK Brontabel als csv (389 bytes)
Zorggebruik eerstelijnszorg Aantal patiënten eerstelijnszorg (Zvw)
Sector201220132014
Huisartsenzorg121571211912154
Farmaceutische zorg116711150611503
Mondzorg303430733120
Paramedische zorg101512261245
Verloskundige zorg270271270
Kraamzorg239235237
Generalistische basis-ggz272

Het aantal patiënten dat gebruik maakt van huisartsenzorg en geboortezorg (verloskundige zorg en kraamzorg) blijft nagenoeg gelijk in de periode 2012-2014. Bij de paramedische zorg en de mondzorg stijgt het aantal patiënten in die periode. De uitgaven per patiënt zijn het grootst bij de kraamzorg. Aan farmaceutische zorg wordt per verzekerde het meeste uitgegeven. Het gaat hier om zorg uit het basispakket. 

Bron: NZa op basis van Vektis Brontabel als csv (248 bytes)
Gemiddelde uitgaven per patiënt in 2014 eerstelijnszorg (Zvw)
Bedrag per patient
Kraamzorg1261
Verloskundige zorg811
Generalistische basis-ggz742
Paramedische zorg521
Farmaceutische zorg380
Mondzorg238
Huisartsenzorg151
Bron: NZa op basis van Vektis Brontabel als csv (174 bytes)
Gemiddelde uitgaven per verzekerde eerstelijnszorg (Zvw)
2012201320142015
Farmaceutische zorg274257257267
Wijkverpleging185
Huisartsenzorg136140150178
Mondzorg43424444
Paramedische zorg37383940
Kraamzorg17171818
Verloskundige zorg13121613
Generalistische basis-ggz1312
Bron: Zorgcijfersdatabank Brontabel als csv (257 bytes)