Versoepelingen NZa-regels in verband met corona

Sinds 1 maart 2020 hebben we meerdere regels voor de registratie van medisch-specialistische zorg versoepeld vanwege de coronacrisis. Een groot deel van die versoepelingen heeft met ingang van 2021 een structurele plek in de NZa-regels gekregen.

Versoepelingen met behoud van tijdelijk karakter

Een deel van de versoepelingen blijft van tijdelijke aard gelden. De volgende versoepelingen zijn van tijdelijke aard en gelden sinds 1 maart 2020 tot nader order:

 • Polikliniekbezoek in de thuissituatie (190007, 190008, 190013, 190060) NR art. 24 lid 1 
  Nb. Per 2021 is de thuissituatie opgenomen in de regelgeving als locatie, welke overeengekomen dient te worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Deze bepaling blijft versoepeld tot nader order, waardoor een polikliniekbezoek in de thuissituatie ook geregistreerd mag worden zonder overeenkomst.
 • Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) NR art. 24 lid 15 
  Nb. De beroepsbeoefenaar hoeft geen lid te zijn van het team palliatieve zorg, maar kan werken onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team. 
 • Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion (190022) NR art. 24 lid 21 
  Nb. Een second opinion mag via een consult op afstand uitgevoerd worden (dus via een belconsult, schriftelijk consult of screen-to-screen consult). Een second opinion via een screen-to-screen consult is vanaf 2021 structureel toegestaan.
 • Aanvulling april 2021: Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049) art. NR 24 lid 22 
  Nb. Vanaf 24 februari 2021 is het tijdelijk toegestaan om het gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049) op afstand uit te voeren. Deze versoepeling geldt (in tegenstelling tot de andere versoepelingen) met terugwerkende kracht dus vanaf 24 februari 2021.
 • Gestructureerd landelijk pediatrisch follow-up protocol van PICU populatie op afstand (190029) NR art. 24 lid 23  
 • De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. NR art. 24 lid 25 t/m 29 en artikel 29 lid 3 sub l
 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) NR art. 28 lid 2 sub g

Structurele wijziging per 2022

 • ICC en medebehandeling op afstand (190009 en 190017) art. 24 lid 19 en 20 NR, deze is terug te vinden in de NR/REG-2207a.

Corona-versoepelingen voorgaande jaren

Kijk hier voor het gehele overzicht van corona-versoepelingen in 2021

Kijk hier voor het gehele overzicht van corona-versoepelingen in 2020

Meer informatie?

Bekijk ook:

- informatiekaart Zorg op afstand bij corona; hoe declareer je dat?

- overzicht van vragen en antwoorden over registreren tijdens corona