Facultatieve prestatie msz aanvragen

Voor de msz is er een aanvullende mogelijkheid voor bekostiging; de zogenoemde facultatieve prestatie. Met de facultatieve prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over (nieuwe) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. Aanvragen kan meteen. Meer informatie leest u verder op deze pagina.

Direct naar het aanvraagformulier facultatieve prestatie 

De facultatieve prestatie in het kort

De ene regio is de andere niet. De ene patiënt de andere niet. De zorg vraagt meer dan ooit om maatwerk en flexibiliteit. Dat laat ook de uitbraak van het coronavirus weer zien. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen en we organiseren de zorg anders. We willen deze en andere maatwerkafspraken blijven stimuleren en faciliteren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen daarom bij ons gezamenlijk een aanvraag indienen voor een facultatieve prestatie. Bij goedkeuring van de aanvraag volgt een vastgestelde prestatiebeschikking. Hiermee is de facultatieve prestatie te gebruiken voor alle zorgaanbieders die deze zorg willen verlenen, mits zij daarover een contract aangaan met de zorgverzekeraar. Dit is anders dan bij reguliere dbc-zorgproducten waarvoor dit niet nodig is.

Voor 2021 kunnen er alleen nog facultatieve prestaties in de vorm van een overig zorgproduct (bijvoorbeeld in de vorm van een add-on) aangevraagd worden. We zijn nog met partijen in overleg over de dbc-variant van de facultatieve prestatie. Dit betekent niet dat er alleen zorg die nu in een overig zorgproduct of in een add-on zit aangevraagd kan worden als facultatieve prestatie, maar dat de vorm van de facultatieve prestatie voor 2021 een ozp of een add-on zal zijn. Alle zorg die nu binnen de medisch-specialistische zorg valt kan binnen een facultatieve prestatie msz aangevraagd worden.

De eerder ingevoerde facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek valt onder de facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg, aangezien eerstelijnsdiagnostiek onder de medisch-specialistische zorg valt. Een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek kan daarom via het aanvraagformulier voor de facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg (te vinden op deze webpagina) aangevraagd worden.

Meer informatie vindt u hieronder.

Voorwaarden

  • De aanvraag is gezamenlijk ingediend en ondertekend door ten minste één zorgverzekeraar en één zorgaanbieder.
  • De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de prestatie die wordt aangevraagd.
  • Het moet om reguliere (oftewel bestaande) medisch-specialistische zorg gaan.
  • Zorgaanbieders mogen de vastgestelde facultatieve prestatie alleen declareren als hierover afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.
  • Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen de vastgestelde facultatieve prestatie gebruiken, mits ze daar een contractafspraak over gemaakt hebben.

De precieze voorwaarden voor een facultatieve prestatie vindt u in artikel 12a van de beleidsregel medisch-specialistische zorg.

Overzicht ingediende aanvragen

  • Inzet medicijnkluis (Meds Safe)
  • Toeslag revalidatie en herstel bij morbide obesitas (GRZ)
  • Telemonitoring Inflammatory Bowel Disease (IBD), Multiple Sclerose (MS) en COVID-19

Goedgekeurde aanvragen

Goedgekeurde aanvragen stellen we vast in een prestatiebeschikking. De prestatiebeschikkingen publiceren wij op het documentenplatform op onze website.

Eerder vastgestelde facultatieve prestaties eerstelijnsdiagnostiek:

Relevante informatie