Facultatieve prestatie msz aanvragen

Voor de msz is er, naast de landelijke dbc-zorgproducten en overige zorgproducten (hierna: dbc-systematiek), een extra optie voor bekostiging: de zogenoemde facultatieve prestatie. Via een facultatieve prestatie maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken over lokale initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere landelijke dbc’s. U vraagt een facultatieve prestatie aan via het aanvraagformulier hieronder. Meer informatie leest u verder op deze pagina.

Direct naar het aanvraagformulier facultatieve prestatie 

De facultatieve prestatie in het kort

De ene regio is de andere niet. De ene patiënt de andere niet. De zorg vraagt meer dan ooit om maatwerk en flexibiliteit. We willen deze lokale afspraken blijven stimuleren en faciliteren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen daarom bij ons samen een facultatieve prestatie aanvragen. De facultatieve prestatie biedt zo een oplossing voor lokale knelpunten in de bekostiging. De facultatieve prestatie heeft altijd de vorm van een overig zorgproduct (add-on of overige verrichting). 

In 2020 was de facultatieve prestatie alleen beschikbaar voor eerstelijnsdiagnostiek. Eerstelijnsdiagnostiek valt onder de medisch-specialistische zorg. Sinds 2021 valt het aanvragen van een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek onder de regels en aanvraagprocedure van de bredere facultatieve prestatie voor medisch-specialistische zorg. De facultatieve prestaties die in 2020 zijn vastgesteld, bestaan nog steeds. 

Meer informatie vindt u hieronder.

Voorwaarden

  • Ten minste één zorgaanbieder en één zorgverzekeraar dienen de aanvraag samen in. 
  • Het gaat om bestaande medisch-specialistische zorg.
  • De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de prestatie die wordt aangevraagd.
  • Zorgaanbieders mogen de vastgestelde facultatieve prestatie alleen declareren als hierover afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

De precieze procedure en voorwaarden voor een facultatieve prestatie vindt u in artikel 12 van de beleidsregel medisch-specialistische zorg. Per 2023 worden deze voorwaarden verduidelijkt. Meer informatie hierover vind u in het document Verantwoording wijzigingen RZ23b.   

Het is mogelijk dat, nadat een facultatieve prestatie is vastgesteld, een initiatief of ontwikkeling zich breder verspreidt. Andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars die willen aansluiten hoeven dan niet opnieuw een facultatieve prestatie aan te vragen. De zorgverzekeraar en zorgaanbieder kunnen de eerder vastgestelde facultatieve prestatie gebruiken door hierover een contractafspraak te maken. Je mag gebruik maken van de facultatieve prestatie, het moet niet.

Overzicht lopende aanvragen

  • Inzet medicijnkluis (Meds Safe)
  • Telemonitoring Inflammatory Bowel Disease (IBD), Multiple Sclerose (MS) en COVID-19

Relevante informatie