Registreren en declareren van zorg

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doet u op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties (dbc's). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg. Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De meeste regels, dbc's en tarieven publiceren wij voor 1 mei. De laatste wijzigingen volgen uiterlijk 1 oktober. Hieronder leest u welke regels gelden, welke wijzigingen er zijn en bieden we u handvatten voor correct declareren. 

Belangrijkste wijzigingen in 2023

 • Intercollegiaal consult en medebehandeling
  In de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2306a) zijn twee verblijfsvormen voor intercollegiaal consult en medebehandeling toegevoegd en is een aantal andere artikelen op deze wijziging aangepast. Het gaat om intensieve niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting en langdurige observatie zonder overnachting en dagverpleging.
 • Verminderen administratiedruk
  Bij het specialisme plastische chirurgie hoeft de zorgvraagtypering niet meer worden vastgelegd.
 • Herijking tarieven 
  Voor 2023 zijn de tarieven breed herijkt. Er zijn een aantal zorgproductgroepen uitgezonderd van de brede herijking omdat deze in het geheel zijn gewijzigd, omdat er aparte trajecten voor waren of nog lopen. 
 • Telemonitoring
  Zorgverleners zetten door passende zorg en de pandemie meer in op telemonitoring. Telemonitoring kan nog niet los gedeclareerd worden. Om telemonitoring te stimuleren kan deze zorg per 2023 zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden.
 • Nieuwe prestaties voor expertiseadvies
  Door expertiseadviezen hoeven patiënten niet meer doorverwezen te worden naar een expertisecentrum, of kunnen deze gerichter doorverwezen worden waardoor zij sneller de benodigde zorg ontvangen. Dit laatste is in het bijzonder van belang voor patiënten met een zeldzame aandoening. Met twee nieuwe prestaties stimuleren we deze zorgverlening.
 • Taakherschikking
  Voor het verkrijgen van meer transparantie in taakherschikking, moet de zorg vastgelegd worden op de kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert.

Zie voor meer informatie de releasedocumenten RZ23a en RZ23b en RZ23c en onze nieuwsberichten Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023 en NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023.

Belangrijkste wijzigingen in 2022

 • Taakherschikking
  Vanaf 2022 verduidelijken we de regels voor het vastleggen van zorgactiviteiten in de medisch-specialistische zorg. Dit geeft meer inzicht in de mate waarin taakherschikking van de grond komt.
 • Zorg aan kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen
  De registratiemogelijkheden voor zorg aan kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen zijn uitgebreid. Artsen kunnen deze zorg nu beter registreren.
 • Zorg door sportartsen
  Zorg geleverd door sportartsen kan vanaf volgend jaar ook beter vastgelegd worden. Wij ontwikkelden hiervoor samen met de VSG een aparte typeringslijst sportgeneeskunde.
 • ICC en medebehandeling op afstand
  De registratie van een icc en medebehandeling op afstand is nu structureel mogelijk.
 • Ruimte voor innovatie
  We introduceren nu overige zorgproducten (ozp’s) om de toepassing van perfusietechnieken bij de transplantatie van lever- en/of longen te bekostigen.
 • 13-wekenecho
  De NZa maakt bekostiging voor de voorlichting om vrouwen te wijzen op een vrijblijvende 13-wekenecho per 1 augustus 2021 in de bekostiging mogelijk. Deze wijziging hiervoor wordt per 1 januari 2022 ingevoerd.
 • Aanspraak PTED
  Naar aanleiding van toelating tot het basispakket hebben wij passende prestaties ontwikkeld voor de operatie PTED, een behandeling van lage rughernia en uitstralende beenpijn.

Zie voor meer informatie de releasedocumenten RZ22a  en RZ22b en RZ23c en onze nieuwsberichten NZa stimuleert passende zorg in regels medisch-specialistische zorg 2022 en NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2022.

Toediening van geneesmiddelen in de thuissituatie registreren?

In de informatiekaart Registreren en declareren medisch-specialistische medicatietoediening in de thuissituatie lichten we toe hoe u thuistoedieningen van medisch-specialistische geneesmiddelen kunt registreren. 

Meer weten?

 • Bekijk onze vragen en antwoorden met de belangrijkste aanvullende informatie verzameld per onderwerp.
 • We hebben gratis e-learnings die u wegwijs maken in het werken met dbc's. De e-learning bevat naast theorie casussen uit de praktijk waarmee u kunt oefenen.
 • Werkt u al met dbc's? Dan kan onze Zorgproductenapplicatie u helpen bij een goede zorgregistratie.