Zorgproductapplicatie

Vragen over de zorgproductapplicatie kunt u nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-17.00 uur.

Meisje en arts geven high five

Registreren en declareren van zorg

Als zorgaanbieder moet u goed registreren welke zorg is gegeven. Dat doet u op basis van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties (dbc's). Zo krijgen patiënten een zorgnota die klopt, en kunnen we met elkaar bijhouden wat we uitgeven aan zorg. Om ervoor te zorgen dat de dbc's en bijbehorende regels op de zorgpraktijk blijven aansluiten, zijn ieder jaar wijzigingen nodig. De meeste regels, dbc's en tarieven publiceren wij voor 1 mei. De laatste wijzigingen volgen uiterlijk half september. Hieronder leest u welke regels gelden in 2021 en 2022, welke wijzigingen er zijn en bieden we u handvatten voor correct declareren. 

Belangrijkste wijzigingen in 2023

 • Intercollegiaal consult en medebehandeling
  In de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2306) zijn twee verblijfsvormen voor intercollegiaal consult en medebehandeling toegevoegd en is een aantal andere artikelen op deze wijziging aangepast. Het gaat om intensieve niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting en langdurige observatie zonder overnachting en dagverpleging.
 • Verminderen administratiedruk
  Bij het specialisme plastische chirurgie hoeft de zorgvraagtypering niet meer worden vastgelegd.
 • Herijking tarieven 
  Voor 2023 zijn de tarieven breed herijkt. Er zijn een aantal zorgproductgroepen uitgezonderd van de brede herijking omdat deze in het geheel zijn gewijzigd, omdat er aparte trajecten voor waren of nog lopen. 

Zie voor meer informatie ook ons nieuwsbericht Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023.

Belangrijkste wijzigingen in 2022

 • Taakherschikking
  Vanaf 2022 verduidelijken we de regels voor het vastleggen van zorgactiviteiten in de medisch-specialistische zorg. Dit geeft meer inzicht in de mate waarin taakherschikking van de grond komt. Voor meer  informatie raadpleeg de pagina over taakherschikking.
 • Zorg aan kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen
  De registratiemogelijkheden voor zorg aan kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen zijn uitgebreid. Artsen kunnen deze zorg nu beter registreren.
 • Zorg door sportartsen
  Zorg geleverd door sportartsen kan vanaf volgend jaar ook beter vastgelegd worden. Wij ontwikkelden hiervoor samen met de VSG een aparte typeringslijst sportgeneeskunde.

Zie voor meer informatie ook ons nieuwsbericht NZa stimuleert passende zorg in regels medisch-specialistische zorg 2022.

Toediening van geneesmiddelen in de thuissituatie registreren?

In de informatiekaart Registreren en declareren medisch-specialistische medicatietoediening in de thuissituatie lichten we toe hoe u thuistoedieningen van medisch-specialistische geneesmiddelen kunt registreren. 

Meer over dbc's?

 • We hebben gratis e-learnings die u wegwijs maken in het werken met dbc's. De e-learning bevat naast theorie casussen uit de praktijk waarmee u kunt oefenen.

 • Werkt u al met dbc's? Dan kan onze Zorgproductenapplicatie u helpen bij een goede zorgregistratie.