Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een add-ongeneesmiddel en/of ozp-stollingsfactor via het formulier aanvraag add-ongeneesmiddel en/of ozp-stollingsfactor. Naast dit formulier bevat de aanvraag ook het ondertekeningsformulier add-on aanvraag dat zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar invullen en ondertekenen.

Bij een add-on-/ ozp aanvraag voor een apotheekbereiding moeten zorgaanbieders ook kostprijzen aanleveren, inclusief bestuursverklaring. Het bijbehorende kostprijssjabloon en de bestuursverklaring zijn te downloaden en worden aangeleverd via ons uitwisselportaal Zivver. Indien bij een aanvraag meerdere zorgaanbieders betrokken zijn, dan moet iedere zorgaanbieder kostprijzen aanleveren. Een add-on aanvraag nemen we pas in behandeling, als we van alle betrokken zorgaanbieders kostprijzen hebben. Het online aanvraagformulier wordt niet per zorgaanbieder apart ingevuld (dus in totaal één keer).

Geregistreerde geneesmiddelen

Wij kunnen een add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor vaststellen als het geneesmiddel;

  • een zorginstelling gemiddeld meer dan € 1000,- per patiënt per jaar kost;
  • een handelsvergunning heeft en;
  • in de G-standaard is opgenomen. 

In sommige gevallen kunnen we  een add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor vaststellen zonder een aanvraag van partijen. Meer informatie hierover vindt u in de veelgestelde vragen.

Apotheekbereidingen

Wij kunnen een add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor vaststellen als het geneesmiddel;

  • door de apotheek op basis van grondstoffen bereid wordt;
  • een zorginstelling gemiddeld meer dan € 1.000 per patiënt per jaar kost, of als er wanneer een voor een vergelijkbaar, geregistreerd geneesmiddel al een add-on of ozp bestaat;
  • is opgenomen in de G-standaard. Wanneer wij besluiten om een add-on of ozp vast te stellen, dan zorgen wij ervoor dat de apotheekbereiding in de G-standaard wordt opgenomen.

Aanvraag indienen

Op de pagina Overzicht add-onaanvragen ziet u welke aanvragen al bij ons in behandeling zijn. Meer informatie over add-on aanvragen leest u in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR-REG-23113).

Het is mogelijk een aanvraag in te dienen vóórdat er een handelsvergunning is. Voorwaarde is wel dat er een positieve opinie van het Committee for medicinal products for human use (CHMP) is. In dit geval nemen we de aanvraag al in behandeling, maar houden we het besluit over de ingediende aanvraag nog aan. 

Zienswijze

Als wij een aanvraag in behandeling nemen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen 2 weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dat kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk dat in deze tabel staat.

Hoe lang duurt het tot er een besluit is?

We kunnen op voorhand moeilijk zeggen hoelang het duurt voordat een aanvraag leidt tot een vastgestelde add-on of ozp prestatie. We nemen een besluit als de aanvraag aan alle criteria voldoet en de termijn van twee weken voor een zienswijze van partijen is verstreken. Ook sluiten wij aan bij het productieschema van Z-index. Z-index publiceert maandelijks de G-standaard. De vastgestelde add-onprestaties en ozp-stollingsfactoren komen in de eerst mogelijke G-standaard te staan (tenzij er iets anders staat op het aanvraagformulier). Hierdoor varieert de duur van de aanvraagprocedure.

Meer informatie