Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een add-ongeneesmiddel en/of ozp-stollingsfactor via het formulier aanvraag add-ongeneesmiddel en/of ozp-stollingsfactor. Naast dit formulier bevat de aanvraag ook het ondertekeningsformulier add-on aanvraag dat zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar invullen en ondertekenen.

Wij kunnen een add-ongeneesmiddel of ozp-stolingsfactor vaststellen als het geneesmiddel;

  • een zorginstelling gemiddeld meer dan € 1000,- per patiënt per jaar kost;
  • een handelsvergunning heeft en;
  • in de G-standaard is opgenomen. 

In sommige gevallen kunnen we  een add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor vaststellen zonder een aanvraag van partijen. Meer informatie hierover vindt u in de veelgestelde vragen.

Aanvraag indienen

Het is mogelijk een aanvraag in te dienen vóórdat er een handelsvergunning is. Voorwaarde is wel dat er een positieve opinie van het Committee for medicinal products for human use (CHMP) is. In dit geval nemen we de aanvraag al in behandeling, maar houden we het besluit over de ingediende aanvraag nog aan. 

Op de pagina Overzicht add-onaanvragen ziet u welke aanvragen al bij ons in behandeling zijn. Meer informatie over een add-on aanvragen leest u in de beleidsregel Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg - BR/REG - 20114a.

Zienswijze

Als wij een aanvraag ontvangen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dat kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk dat in deze tabel staat.

Hoe lang duurt het tot er een besluit is?

We kunnen op voorhand moeilijk zeggen hoelang het duurt voordat een aanvraag leidt tot een vastgestelde add-onprestatie. We nemen een besluit als de aanvraag aan alle criteria voldoet en de termijn van twee weken voor een zienswijze van partijen is verstreken. Z-index publiceert maandelijks de G-standaard. Wij sluiten aan bij het productieschema van Z-index. De vastgestelde add-onprestaties en ozp-stollingsfactoren komen in de eerst mogelijke G-standaard te staan (tenzij er iets anders staat op het aanvraagformulier). Hierdoor varieert de duur van de aanvraagprocedure.

Bij de besluitvorming houden wij ons aan de geldende beslistermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  

Meer informatie