Regelgeving dure geneesmiddelen

Hieronder vindt u de meest gezochte beleidsregels en circulaires met betrekking tot dure geneesmiddelen.

Beleidsregel en nadere regel

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg - BR/REG-20114a

Regeling medisch-specialistische zorg - NR/REG-2001a


Overzicht brieven

Brief doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis (DGTM) en tariefregulering NZa
(14 oktober 2019, Brief over DGTM en tariefregulering NZa)

Wijziging aanvraagprocedure add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren - CI/18/31c (15 oktober 2018, wijziging aanvraagprocedure (GPK-niveau) en BTW)

Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2018 - CI/17/62c (30 november 2017, wijzigingen beleid 2018)

Verlenging ingroeimodel nieuw add-ongeneesmiddelenbeleid 2017 - CI/17/26c (31 mei 2017, verlenging ingroeimodel 2017)

Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2017-2018 - CI/17/10c (30 maart 2017, beantwoording vragen n.a.v. nieuwe regelgeving 2017)

Ingroeimodel nieuw add-ongeneesmiddelenbeleid 2017 - CI/16/51c (7 december 2016, ingroeimodel 2017)

Regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren - CI/16/28c (5 juli 2016, wijzigingen beleid 2017) 


Tariefbeschikkingen
Overzicht add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren

Conversietabel

De NZa heeft in 2016 een conversietabel gepubliceerd als hulpmiddel voor zorgverzekeraars en zorgverzekeraars. De conversietabel laat per add-ongeneesmiddel en ozp-stollingsfactor zien wat de za-code is en wat het ZI-nummer is dat zorgaanbieders per 1 januari 2017 registreren.

Update conversietabel geneesmiddelen (december 2016)

Meer informatie

Bekijk ook deze pagina's:

Registreren en declareren van geneesmiddelen
Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?
Overzicht aanvragen add-on geneesmiddelen
Veelgestelde vragen