Regels dure geneesmiddelen

Hieronder vindt u relevante beleidsregels en circulaires met betrekking tot dure geneesmiddelen.

Beleidsregel en nadere regel

Overzicht brieven


Tariefbeschikkingen

Conversietabel

De NZa heeft in 2016 een conversietabel gepubliceerd als hulpmiddel voor zorgverzekeraars en zorgverzekeraars. De conversietabel laat per add-ongeneesmiddel en ozp-stollingsfactor zien wat de za-code is en wat het ZI-nummer is dat zorgaanbieders per 1 januari 2017 registreren.

Meer informatie