Regelgeving dure geneesmiddelen

Hieronder vindt u de meest gezochte beleidsregels en circulaires met betrekking tot dure geneesmiddelen.

Beleidsregel en nadere regel

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg – BR/REG – 21106a


Regeling medisch-specialistische zorg – NR/REEG – 2103a


Overzicht brieven

Informatiekaart wijzigingen intramurale farmacie DBC release RZ21b   
(18 september 2020, informatiekaart over o.a. het nieuwe beleid t.a.v. apotheekbereidingen)

Brief doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis (DGTM) en tariefregulering NZa
(14 oktober 2019, Brief over DGTM en tariefregulering NZa)

Wijziging aanvraagprocedure add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren - CI/18/31c (15 oktober 2018, wijziging aanvraagprocedure (GPK-niveau) en BTW)

Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2018 - CI/17/62c (30 november 2017, wijzigingen beleid 2018)

Verlenging ingroeimodel nieuw add-ongeneesmiddelenbeleid 2017 - CI/17/26c (31 mei 2017, verlenging ingroeimodel 2017)

Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 2017-2018 - CI/17/10c (30 maart 2017, beantwoording vragen n.a.v. nieuwe regelgeving 2017)

Ingroeimodel nieuw add-ongeneesmiddelenbeleid 2017 - CI/16/51c (7 december 2016, ingroeimodel 2017)

Regelgeving 2017 add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren - CI/16/28c (5 juli 2016, wijzigingen beleid 2017) 


Tariefbeschikkingen
Overzicht add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren

Conversietabel

De NZa heeft in 2016 een conversietabel gepubliceerd als hulpmiddel voor zorgverzekeraars en zorgverzekeraars. De conversietabel laat per add-ongeneesmiddel en ozp-stollingsfactor zien wat de za-code is en wat het ZI-nummer is dat zorgaanbieders per 1 januari 2017 registreren.

Update conversietabel geneesmiddelen (december 2016)

Meer informatie

Bekijk ook deze pagina's:

Registreren en declareren van geneesmiddelen
Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?
Overzicht aanvragen add-on geneesmiddelen
Veelgestelde vragen