Overzicht aanvragen add-ongeneesmiddelen

In onderstaande tabel kunt u zien voor welke geneesmiddelen een aanvraag in behandeling is. U ziet hier ook tot wanneer de registratiehouder en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen reageren op de aanvraag.

Als wij een aanvraag ontvangen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dit is niet verplicht. Een zienswijze indienen kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk zoals die in onderstaande tabel staat. 

Overzicht aanvragen

Consumentenartikel ZI-nummer Status Uiterste mogelijkheid indienen zienswijze Kenmerk

Prevymis infusievloeistof concentraat 20mg/ml, flacon 12ml, 1 stuk

16747739 In behandeling 07-01-2019 316622

Darzalex subcutane formulering, flacon 15ml (1.800 mg), per stuk

16906748 In behandeling 03-06-2020 370000
Sarclisa infusievloeistof concentraat 500mg, 20mg/ml flacon 25ml, 1 stuk 16911865 In behandeling 07-08-2020 373046
Sarclisa infusievloeistof concentraat 100mg, 20mg/ml flacon 5ml, 1 stuk 16911830 In behandeling 07-08-2020 373046
Iluvien 190mcg fluocinolon acetaat in intravitreaal implant in applicator, 1 stuk 16922298 In behandeling 07-08-2020 373047

Deze tabel heeft een informatief karakter. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in de tabel.

Overzicht verzoeken tot intrekking

Er zijn momenteel geen intrekkingsverzoeken voor add-ongeneesmiddelen.

Meer informatie

Registreren en declareren van geneesmiddelen
Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?
Regelgeving dure geneesmiddelen
Veelgestelde vragen