Overzicht aanvragen add-ongeneesmiddelen

In onderstaande tabel kunt u zien voor welke geneesmiddelen een aanvraag in behandeling is. U ziet hier ook tot wanneer de registratiehouder en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen reageren op de aanvraag.

Als wij een aanvraag ontvangen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dit is niet verplicht. Een zienswijze indienen kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk zoals die in onderstaande tabel staat. 

Overzicht aanvragen

Consumentenartikel ZI-nummer Status Uiterste mogelijkheid indienen zienswijze Kenmerk
Odomzo 200 mg harde capsules sonidegib, 30 stuks 16994019 In behandeling 29-03-2021 393690
Cabazitaxel Teva 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie 16978234 In behandeling 29-03-2021 393881
Lutetium-177-PSMA I&T, oplossing voor intraveneuze infusie (Apotheekbereiding) 16995740 In behandeling 23-04-2021 392545
Xospata tablet filmomhuld 40 mg 16844564 In behandeling 06-04-2021 394759

Deze tabel heeft een informatief karakter. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in de tabel.

Overzicht verzoeken tot intrekking

Er zijn momenteel geen intrekkingsverzoeken voor add-ongeneesmiddelen.

Meer informatie

Registreren en declareren van geneesmiddelen
Wilt u een add-on geneesmiddel aanvragen?
Regelgeving dure geneesmiddelen
Veelgestelde vragen