Registreren en declareren van geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunt u los van een zorgtraject in rekening brengen. Deze geneesmiddelen noemen we add-ongeneesmiddelen (add-ons) of ozp-stollingsfactoren. In de G-standaard van Z-index vindt u de add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren met het bijbehorende maximumtarief. 

Het tarief van een add-on

Het maximumtarief van deze geneesmiddelen stellen we vast op basis van de apotheekinkoopprijs (AIP). Het maximumtarief mag nooit hoger zijn dan het WGP-maximumtarief dat de minister vaststelt.

De indicatie

Een geneesmiddel met een add-onstatus registreert u altijd als add-on of ozp-stollingsfactor, ongeacht de indicatie waarvoor u het geneesmiddel inzet.

Het CIBG koppelt in opdracht van het Ministerie van VWS indicaties aan geneesmiddelen die we als add-on aanmerken. De koppelingen worden opgeslagen in de add-ondatabank en maandelijks gepubliceerd via de website van Farmatec en via de G-standaard van Z-index.

Vergoeding van add-on

Wij bepalen of u een geneesmiddel los van een behandeling in rekening mag brengen en tegen welk maximumtarief. Voor vragen over de wijze waarop het geneesmiddel wordt vergoed, kunt u terecht bij de zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

We hebben alle veelgestelde vragen over het registreren en declareren van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg verzameld op de pagina veelgestelde vragen: registreren en declareren van geneesmiddelen.

Meer informatie

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.