Medicijnen
Beeld: ©isk

Registreren en declareren van geneesmiddelen in de msz

Binnen de medisch-specialistische zorg kunt u sommige geneesmiddelen los van een zorgtraject in rekening brengen. Deze geneesmiddelen noemen we add-ongeneesmiddelen (add-ons) of ozp-stollingsfactoren (ozp's). In de G-standaard van Z-index vindt u de add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren met het bijbehorende maximumtarief. 

Geregistreerde geneesmiddelen versus apotheekbereidingen

Een geneesmiddel dat door een fabrikant is gemaakt, kan enkel als add-on of ozp worden vastgesteld, als het geneesmiddel beschikt over een Europese of Nederlandse handelsvergunning (geregistreerde geneesmiddelen). Vanaf 2021 kunnen ook bereidingen van een geneesmiddel door de apotheek (apotheekbereidingen) vastgesteld worden als add-on of een overig zorgproduct. Het aanpassen van geregistreerde geneesmiddelen tot andere sterktes of toedieningsvormen en het gereed maken voor een toediening (VTGM) van geregistreerde geneesmiddelen vallen hier niet onder.

Het tarief van een add-on/ozp

Het maximumtarief van geregistreerde geneesmiddelen stellen we vast op basis van de apotheekinkoopprijs (AIP). Het maximumtarief mag nooit hoger zijn dan de WGP-maximumprijsdie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vaststelt. Het maximumtarief van apotheekbereidingen stellen we vast op basis van kostprijsaanleveringen door zorgaanbieders.

De indicatie

Een geneesmiddel met een add-on of ozp-status registreert u altijd als add-on of ozp-stollingsfactor, ongeacht de indicatie waarvoor u het geneesmiddel inzet.

Het CIBG koppelt in opdracht van het Ministerie van VWS indicaties aan geneesmiddelen die we als add-on aanmerken. De koppelingen worden opgeslagen in de add-ondatabank en maandelijks gepubliceerd via de website van Farmatec en via de G-standaard van Z-index.

Vergoeding van add-on

Wij bepalen of u een geneesmiddel los van een behandeling in rekening mag brengen en tegen welk maximumtarief. Voor vragen over of en de wijze waarop het geneesmiddel wordt vergoed, kunt u terecht bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars geven namelijk in de G-standaard per indicatie aan of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt.

Vraag en antwoord

We hebben alle veelgestelde vragen over het registreren en declareren van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg verzameld op de pagina Vraag en antwoord registreren en declareren van geneesmiddelen.

Meer informatie

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.